top of page

LPSK informuoja apie planuojamą darbuotojų demonstraciją Briuselyje
Darbuotojams toliau kenčiant nuo pragyvenimo kainų krizės, matomi ženklai, jog Europos Komisija ir nacionalinės valdžios institucijos ketina Europą sugrąžinti į taupymo režimą. Europos Komisija atsisako pratęsti galiojimą priemonių, priimtų pandemijos metu ir skirtų remti darbuotojus bei skatinti investicijas į viešąjį sektorių. Dėl to daugelis darbuotojų susiduria arba su atlyginimų įšaldymais, arba su neadekvačiais, infliacijos niekaip nepavejančiais atlyginimų didinimais. ETUC generalinės sekretorės Esther Lynch teigimu, „Europos lyderiai turi mokytis iš praeities pamokų: mes jau turime skausmingos patirties, rodančios kad taupymas reiškia mažiau darbo vietų, mažesnes algas ir nepakankamai finansuojamas viešąsias paslaugas.“

Atsakant į tai, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Vykdomasis komitetas nusprendė surengti masinę Europos darbuotojų demonstraciją, kuri vyks Briuselyje, gruodžio 13 d., pradžia – 11 val.

ETUC kviečia registruotis į šį Europos profsąjungoms reikšmingą renginį bei ragina dalyvauti su didelėmis delegacijomis.

Daugiau praktinės informacijos bus gauta Iki lapkričio 20 d.

Daugiau informacijos apie planuojamų Europos Komisijos sprendimų poveikį:

ES galiojančios fiskalinės taisyklės, nustatančios galimą valstybių biudžetų deficitą (iki 3% BVP) ir skolą (iki 60% BVP) 2020 m. buvo sustabdytos, siekiant suvaldyti neigiamą pandemijos įtaką ekonomikai. Tačiau nuo 2024 m. planuojama šias taisykles sugrąžinti, todėl ETUC reikalauja atidėti tai dar vieneriems metams, siekiant įgyti pakankamai laiko išsamioms diskusijoms dėl taupymo politikos pasekmių ir galimų alternatyvų.

Pagal dabartinį planą, keturiolika valstybių narių nuo sausio turėtų atlikti didelius biudžeto apkarpymus arba atitinkamą sumą surinkti per mokesčius, nebent bus įgyvendintos permainos.

ETUC ragina ES lyderius permąstyti savo sprendimus. Kaip pamatėme pandemijos metu, plataus masto investavimas ir jam skatinti skirtos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (RRF), o ne taupymo politika, padėjo Europos ekonomikai po pandemijos atsigauti greičiau, nei buvo prognozuojama. Plačiau – čia (liet. k.)


LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJA

4 views

Comments


bottom of page