top of page

LMT projektas: HEMODIALIZĖS SKYRIŲ SLAUGYTOJŲ NUOVARGIO DARBE IR PASITENKINIMO DARBU SĄSAJOS
LMT FINANSUOJAMAS SLAUGOS PROJEKTAS:

HEMODIALIZĖS SKYRIŲ SLAUGYTOJŲ NUOVARGIO DARBE IR PASITENKINIMO DARBU SĄSAJOS


Guoda Burneikaitė, LinaSpirgienė


Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas, Slaugos klinikaLSMU Slaugos fakultetas Slaugos klinika vykdo projektą „Hemodializės skyrių slaugytojų nuovargio darbe ir pasitenkinimo darbu sąsajos“.


Projektas finansuojamas Lietuvos Mokslų Tarybos pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.


Projektui vadovauja LSMU Slaugos klinikos docentė dr. Lina Spirgienė, projekte dalyvauja slaugos lyderystės magistrantė Guoda Burneikaitė. Projektas buvo vykdomas 2022 m. rugsėjo15 d. 2023 m kovo 31 d.Projekto tikslas - įvertinti hemodializės skyrių slaugytojų nuovargio darbe ir pasitenkinimo darbu sąsajas.


Projekto apibendrinimas


Nustatyta, kad hemodializės skyrių slaugytojai daugiausiai patyrė bendrą nuovargį. Kuo hemodializės skyriaus slaugytojai turėjo didesnę darbo patirtį, tuo mažiau patyrė bendrą nuovargį.Slaugytojai daugiausiai patenkinti buvo darbine / asmenine gerove bei bendruomenės pojūčiu darbe. Kuo slaugytojai buvo vyresni, tuo daugiau buvo patenkinti darbine ir asmenine gerove.

Didėjant slaugytojų bendram nuovargiui, didėja fizinis nuovargis, didėja sumažėjęs aktyvumas, sumažėjusi motyvacija bei protinis nuovargis. Didėjant hemodializės slaugytojų pasitenkinimui darbu, mažėja jų nuovargis. Kuo slaugytojai daugiau buvo patenkinti lyderyste tuo mažiau patyrė bendrą nuovargį. Didėjant pasitenkinimui reikalingais darbo veiksniais, reikšmingai mažėjo bendras nuovargis bei fizinis nuovargis. Didėjant slaugytojų pasitenkinimui lyderyste, didėja pasitenkinimas reikalingais darbo, motyvuojančiais veiksniais, darbo aplinka, darbine/asmenine gerove, dalyvavimu priimant sprendimus, bei bendruomenės pojūčiu.


Informacijos šaltinis - LSMU Slaugos katedros atstovai

39 views

Comments


bottom of page