top of page

LIGONIŲ IR PERSONALO REZULTATŲ GERINIMAS SPRENDŽŽIANT NEATLIKTOS ARBA UŽŽDELSTOS SLAUGOS PROBLEMĄ
Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje (COST) asociacija vykdo ES finansuojamą programą, kuri leidžia tyrėjams ir novatoriams sukurti savo mokslinių tyrimų tinklus įvairiausiomis mokslo temomis, vadinamus COST veiksmais. Nors COST nefinansuoja mokslinių tyrimų veiklos, ji finansuoja mokslinį bendradarbiavimą konferencijų, susitikimų, tobulinimo mokyklų ir mokslinių mainų forma.

COST misija yra sudaryti bendradarbiavimo galimybes tyrėjams ir novatoriams, kad būtų stiprinami Europos gebėjimai spręsti mokslo, technologijos ir visuomenės problemas.

Vienu iš COSt veiklos rezultatų - Politikos gairės slaugos normavimo ir neatliktos/ uždelstos slaugos klausimais pasidalino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė, dr. Olga Riklikienė, kuri dalyvavo rengiant dokumentą.

Taip pat prie dokumento parengimo prisidėjo Europos slaugytojų asociacijų federacija.


Dokumente kalbama apie neatliktus arba užždelstus slaugos veiksmus (NUSV), kurie apibūdina vėluojančią, tik iš dalies užžbaigtą arba visai neužžbaigtą slaugos priežžiūrą. Panašiai kaip medicinos arba slaugos klaidos, šie neatlikti veiksmai yra pasaulinis reiškinys, keliantis pavojų pacientų saugumui ligoninėse ir kitose įstaigose, ir didinantis sveikatos priežžiūros išlaidas.

Užžtikrinus visą būtiną sveikatos priežžiūrą tiems, kuriems to reikia, galima pagerinti ligonio sveikatos būklę, o taip pat padidinti išlaidų sveikatos priežžiūrai efektyvumą ir gyventojų gerovę.

Situacija galėtų gerėti, jei sveikatos priežžiūros specialistai, vadovai, politikos formuotojai ir kiti suinteresuoti asmenys žžinos apie NUSV problemą, priims tinkamus sprendimus ir atvirai dalinsis informacija.


Parengtas dokumento tekstas buvo išverstas į visas ES kalbas,

Kviečiame susipažinti su dokumentu lietuvių kalba:


MNC Policy brief_2020_LT
.pdf
Download PDF • 206KB

38 views

Komentáře


bottom of page