top of page

Lietuvos socialinių tyrimų centro vykdoma LSSO narių apklausa

Kviečiame LSSO narius dalyvauti apklausoje, kuri vykdoma įgyvendinant tarptautinį projektą "Inovatyvių paslaugų stiprinimas, užtikrinant kolektyvinį solidarumą" (BreakBack). Projekto partneriai ir vykdytojai Lietuvoje - Lietuvos socialinių tyrimų centras.

Projekto pristatymas:


BreakBack projektas tiria inovatyvias profesinių sąjungų teikiamas paslaugas, kuriomis siekiama pritraukti ir/ ar išlaikyti narius. Ši apklausa skirta asmenims, kurie naudojosi profesinių sąjungų teikiamomis paslaugomis 5 Europos šalyse, t. y. Belgijoje, Danijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Ispanijoje. Lietuvoje vertinamos dviejų profesinių sąjungų teikiamos paslaugos: Gidų ir kelionių vadovų profesinės sąjungos "Solidarumas" (GKVPS) nariams teikiamos kovos prieš nelegalią veiklą turizmo sektoriuje paslaugos, o taip pat – mokymo, atstovavimo ir kitos paslaugos; Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) nariams teikiamos kvalifikacijos tobulinimo paslaugos.


Apklausa siekiama atlikti pirminį paslaugų gavėjų patirčių vertinimą. Klausimyno pildymas neužtruks ilgiau nei 15 min., tačiau leis tyrėjams surinkti svarbią informaciją, kuri padės parengti rekomendacijas dėl profesinių sąjungų atstovavimo tobulinimo ES.

Labai prašome atsakyti į apklausos klausimus ir pasidalinti su LSSO nariais, kolegomis. Atkreipiame dėmesį, kad kalbant apie paslaugas, turima omenyje LSSO vykdomas slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

Anketos nuoroda: KLAUSIMYNAS

Jei pildant klausimyną Jums kiltų klausimų, abejonių, prašytume kreiptis į Lietuvos socialinių tyrimų centro darbuotoją dr. Ingą Blažienę: Inga.Blaziene@dsti.lt, tel. 8 614 93722

45 views

Commentaires


bottom of page