top of page

Lietuvos slaugos specialistų organizacija reiškia užuojautą mirus poniai Almai Adamkienei


Mirus Almai Adamkienei, LR Prezidento Valdo Adamkaus žmonai, buvusiai pirmąjai šalies poniai, lietuvių filantropei, visuomenės veikėjai, Lietuvos slaugos specialistų organziacijos Direktorių Taryba reiškia nuoširdžią užuojautą vyrui Prezidentui Valdui Adamkui, Velionės artimiesiems, draugams ir bendraminčiams.


Ponia Alma Adamkienė buvo neeilinė asmenybė, kuri savo santūriu pavyzdžiu įkvėpė aplinkinius skirti dėmesį labdarai, paramai, rūpintis stokojančiais, ypatingą dėmesį skyrė vaikams, jų ugdymui ir švietimui. Ji telkė bendraminčius kilniems tikslams, meilei ir rūpesčiui aplinkiniais, nepriekaištingai atliko savo pareigas ir išlaikė aukštas moralines vertybes.

Su pagarba ir dėkingumu už visus prasmingus nuveiktus darbus lenkiame galvą šviečiam ponios Almos Adamkienės atminimui.


Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Direktorių Tarybos vardu-

LSSO prezidentė

Aušra Volodkaitė


21 views

Comentários


bottom of page