top of page

Lietuvos bioetikos komitetas ieško darbuotojo (darbo skelbimas)
L I E T U V O S B I O E T I K O S K O M I T E T A S

ieško specialisto darbui su biomedicininiais tyrimais (0,5 -1 etato)


Darbo pobūdis:

• Atlikti biomedicininių tyrimų dokumentų vertinimą

• Konsultuoti, rengti informacinę medžiagą biomedicininių tyrimų etinės priežiūros klausimais


Mes tikimės, kad Tu:

• Turi aukštąjį medicinos, farmacijos, biologijos, slaugos, visuomenės sveikatos, biochemijos studijų krypties išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį)

• Gebi sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu

• Moki anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.


Privalumai:

• Būti susipažinusiam su biomedicininių tyrimų metodologijos ir etikos ypatumais

• Būti susipažinusiam su nacionaliniais ir tarptautiniais biomedicininių tyrimų vykdymą

reglamentuojančiais dokumentais

• Turėti oficialių raštų rengimo patirties.


Mes siūlome:

• Galimybę realizuoti savo žinias ir įgūdžius bei tobulinti profesines ir asmenines kompetencijas seminaruose, konferencijose, mokymuose Lietuvoje ir užsienyje

• Galimybę dirbti kartu su aukščiausios kvalifikacijos gydytojais Lietuvoje, gilinti medicinos ir sveikatos etikos ir teisės žinias

• Įdomų ir kūrybišką darbą draugiškame kolektyve, kuriame dėmesys kiekvienam ir gera

psichologinė atmosfera - vertybė

• Modernią, atvirą naujoms idėjoms darbo aplinką

• Atlyginimą nuo 1000 Eur neatskaičius mokesčių, papildomas priemokas ir premijas pagal Lietuvos bioetikos komitete galiojančią atlygio sistemą

• Galimybę derinti darbo laiką individualiai ir/ar dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būduVisas skelbimo tekstas- ČIA.
LSSO tik pasidalina skelbimo tekstu- visa informacija, skelbime nurodytais kontaktais

35 views
bottom of page