top of page

Kviečia dalyvauti tyrime apie darbuotojų patirtis, susijusias su kompiuterinėmis programomis
Šiuo metu Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas atlieka darbuotojų ir darbdavių patirties, susijusios su kompiuterinėmis programomis ir algoritmais, kurie sąveikauja su darbuotojais arba padeda juos valdyti, tyrimą. Atsižvelgdama į tai, bendrovė Visionary Analytics, kuriai pavesta atlikti šį tyrimą, norėtų, kad užpildytumėte trumpą apklausą apie savo patirtį, susijusią su tokiomis technologijomis (EK patvirtinimo laišką rasite čia). Jei neturite patirties su tokiomis technologijomis, vis tiek užpildykite apklausą, nes jūsų atsakymai padės geriau suprasti, kas ir kodėl naudojasi tokiomis priemonėmis. Svarbu pabrėžti, kad nors šis tyrimas yra aiškinamojo pobūdžio, jo išvados greičiausiai prisidės prie būsimų politinių diskusijų šioje srityje. Tai reiškia, kad ši apklausa suteikia jums unikalią galimybę pasidalyti savo patirtimi, kuri gali paskatinti realius pokyčius. Prašome užpildyti šį klausimyną iki iki kovo 31 d.: https://survey.alchemer.com/s3/7222644/d1cca6660ae6 Vienas darbuotojas turėtų pateikti tik vieną atsakymą. Anketos pildymas neturėtų užtrukti ilgiau nei 10-15 minučių. Dalyvavimas apklausoje yra anonimiškas, jūsų atsakymai nebus perduoti trečiosioms šalims ir bus naudojami tik apibendrintai. Jei turite klausimų apie apklausą ar tyrimą, prašome susisiekti su mumis el. paštu employers@visionarysurveys.lt Iš anksto labai dėkojame už dalyvavimą šioje apklausoje! Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2018/1725 2018 m. spalio 23 d. dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Jūsų duomenis tvarkys tik "Visionary Analytics" darbuotojai, kuriems patikėtas projekto įgyvendinimas. Daugiau informacijos žr: Jūsų asmens duomenų apsaugą.


...

17 views

Komentarze


bottom of page