top of page

Kreipimasis dėl medikų darbo užmokesčio didinimo

2019-07-22 LR SAM įvyko pasitarimas dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Pasitarime dalyvavo medikų profesinių sąjungų ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai.

Susitikimo metu buvo diskutuota apie keistinas LNSS sutarties nuostatas, kad būtų užtikrintas tinkamas jos įgyvendinimas. Taip pat aptartos galimybės užtikrinti adekvatų sveikatos sistemos darbuotojų darbo užmokesčio kėlimą, nuo rugsėjo mėn. skyrus papildomas lėšas.

Medikų profesinės sąjungos pasirašė ir įteikė kreipimąsi Sveikatos apsaugos ministerijai, kuriame prašoma kreiptis į Asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurioms taikoma LNSS šakos kolektyvinė sutartis, su prašymu pateikti patvirtintas įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio tvarkas bei į Valstybinę ligonių kasą su prašymu pateikti duomenis, apie ASPĮ gaunamų lėšų padidėjimą nuo 2019-09-01 bei galimybę padidinti įstaigos darbo užmokesčio fondą. Kreipimosi tekstas pridedamas. Taip pat siūloma vykdyti nuoseklią LNSS šakos kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimo stebėseną.

Kitas posėdis numatytas liepos 26 dieną.


Su dokumento turiniu galite susipažinti ČIA


LSSO biuro informacija


Commentaires


bottom of page