top of page

Konferencija „Gyvenimo kelias ir jo krizės: kaip (ar) veikia Lietuvos socialinė politika?“Dalinamės kvietimu dalyvauti nacionalinėje socialinės politikos konferencijoje „Gyvenimo kelias ir jo krizės: kaip (ar) veikia Lietuvos socialinė politika?“, kuri vyks š. m. spalio mėn. 14 d. (penktadienį). Dalyvavimui gyvai kviečiame registruotis iki spalio 12 d. čia: https://bit.ly/3DX1V2T arba apsilankant konferencijos internetinėje svetainėje https://www.fsf.vu.lt/ii-oji-nacionaline-socialines-politikos-konferencija. Čia taip pat rasite preliminarią konferencijos programą (nuolat pildoma). Konferencijos vieta: Vilniaus Universiteto Teatro salė (Universiteto g. 3, Vilnius) su galimybe dalyvauti nuotoliniu būdu (renginys bus transliuojamas fakulteto Youtube ir Facebook paskyrose). Konferencijos pradžia: 9:30 val. Dalyvių registracija pradedama 9:00 val. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, o pageidaujantiems bus išduodami dalyvio pažymėjimai. Juos galima užsisakyti pildant registracijos anketą. Šiais metais konferencija skirta analizuoti socialinės politikos atsaką, poveikį, iššūkius ir galimybes reaguojant į skirtingais gyvenimo etapais patiriamas gyvenimo krizes. Socialinių problemų ir socialinės politikos aptarimas dalyvaujant šios srities tyrėjams ir politikos praktikams reikšmingas vystant socialinės politikos tyrimus ir didinant praktinės veiklos reikšmę visuomenės raidai ir darniam jos funkcionavimui. Konferencija organizuojama siekiant nacionaliniu mastu konsoliduoti akademinės ir praktinės socialinės politikos bendruomenę ir suteikti platformą kasmetiniam socialinės politikos tendencijų, raidos ir ateities scenarijų aptarimui. Būsime dėkingi, jei kvietimu pasidalinsite su kolegomis ir visais, besidominčiais socialine politika bei gyvenimo kelio krizės tema. II-osios nacionalinės Socialinės politikos konferencijos Organizacinis komitetas


87 views
bottom of page