top of page

Kompensacijų ir draudimo išmokų mokėjimas darbingumo netekusiems sveikatos darbuotojams

Teisės aktai numato, kad darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, ar vykdantiems arba dalyvaujantiems vykdant epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, gali būti mokamos kompensacijos ir draudimo išmokos.


Šių išmokų mokejimą reglamentuoja Kompensacijų ir draudimo išmokų mokėjimo darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, ar vykdantiems arba dalyvaujantiems vykdant epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 446 „Dėl Kompensacijų ir draudimo išmokų mokėjimo darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, ar vykdantiems arba dalyvaujantiems vykdant epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės akto tekstas ČIA


KOMPENSACIJŲ IR DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA


* Kompensacija mokama darbuotojui mirus, netekus sveikatos ir darbingumo dėl

apsikrėtimo ypač pavojinga užkrečiamąja liga nuo pacientų ar vykdant arba dalyvaujant vykdant epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose.


*Draudžiamuoju įvykiu draudimo išmokai gauti laikomas darbingumo netekimas

darbuotojui nustatytu darbo laiku, atskiru darbdavio nurodymu paskirtu dirbti laiku ar dirbant tarnybinių komandiruočių laiku užsikrėtus ypač pavojinga užkrečiamąja liga teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar dirbant ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje.


* Kompensacija ir draudimo išmoka mokama tik jei darbuotojo mirtis, sveikatos ir darbingumo netekimas yra susijęs su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje. Ar darbuotojo mirtis, sveikatos ir darbingumo netekimas yra susiję su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytais požymiais ir tvarka nustato ir tai patvirtinančią pažymą išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.


Atsisakoma mokėti kompensacijas ir draudimo išmokas, jeigu:

* darbuotojo mirtis, sveikatos ir darbingumo netekimas nėra susiję su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje;

(daugiau išimčių - teisės akto tekste).


Kompensaciją ir draudimo išmoką moka Sveikatos apsaugos ministerija iš tam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.


Sprendimą mokėti (nemokėti) kompensaciją ir draudimo išmoką priima sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).


Kompensacijai ir draudimo išmokai darbuotojui (jo mirties atveju artimajam) mokėti darbuotojas (artimasis) ar jų atstovai pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – atstovai) pateikia sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos prašymą dėl kompensacijos ir draudimo išmokos mokėjimo (jei dokumentus teikia artimieji ar darbuotojo (artimųjų) atstovai, kartu turi būti pateiktas ir artimojo ar atstovo statusą patvirtinantis dokumentas).SAM patvirtinta prašymo forma kompensacijai ar draudimo išmokai gauti ČIA.285 views

Comentarios


bottom of page