top of page

Komiteto šeimos medicinos paslaugų tobulinimui posėdžio informacija

2021 kovo4 d. LR SAM organzavo Komiteto šeimos medicinos paslaugų tobulinimui nuotolinį posėdį.

Posėdyje dalyvavo LSSO viceprezidentė Aistė Raulušaitienė.


Posėdžiui pirmininkavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens departamento direktorė OdetaVitkūnienė.


POSĖDŽIO METU SVARSTYTI KLAUSIMAI


1. IPR naudojimas savarankiškai gyventojų vakcinavimo nuo COVID-19 registracijai ir kiti IPR funkcionalumo klausimai

2. COVID-19 vakcinacijos klausimai

3. Paslaugų atkūrimas. Kaip šeimos gydytojai galėtų užtikrinti II ir III lygio paslaugas pacientams.

4. Vitamino D įtraukimo į gydymo metodikas aktualumas.

5. Informaciniai pranešimai


 

1. IPR naudojimas savarankiškai gyventojų vakcinavimo nuo COVID-19 registracijai ir kiti IPR funkcionalumo klausimai

Registrų centras pristatė IPR naudojimą vakcinacijai


NUTARTA:

1) Pristatymą išplatinti susitikimo dalyviams.


2) Įpareigoti Vakcinacijos darbo grupę pranešti registrų centrui apie galimybę IPR IS mažinti vakcinacijai besiregistruojančių asmenų amžiaus filtrą.


3) Informaciją apie galimybę savarankiškai registruotis einamuoju momentu nustatytai amžiaus grupei naudojant IPR, komunikuoti pervakcinacijos centrus, vakcinacijos grupės susitikimų metu su savivaldybėmis ir SAM susitikimų metu su savivaldybėmis. Vakcinacijos tema rengti vietinius spaudos pranešimus LŠGPS komunikacijos kanalais.


4) Išaiškinti vakcinacijos grupei lėtinėmis ligomis sergančių asmenų, kuriems teikiamas vakcinacijos prioritetas sąrašo įvedimo į IPR IS problematiką ir būtinybę tikslinti sąrašą naudojant tik TLK10 – AM kodus, kuriuos būtų galima taikyti IPR rengiamuose savarankiško registravimosi vakcinacijai filtruose.


5) Į kitą posėdį pakviesti vakcinacijos grupės atstovus diskusijai dėl 65+ amžiaus grupės gyventojų savarankiškos registracijos. Lėtinėmis ligomis sergančiųjų sąrašo įvedimo su patikslintomis diagnozėmis problematikai ir kitoms vakcinacijos problemoms spręsti.


6) Grupės nariams – pateikti IPR funkcionalumo siūlymus.


2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-977/A1-657 „Dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto aptarimas.


NUTARTA:

Atsižvelgiant į susiklosčiusią epideminę situaciją sprendimo nepriimti. Klausimą dėl tolesnių veiksmų aptarti vidine tvarka.


3. Informaciniai pranešimai


3.1. VLK paskelbti sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo rodikliai.


3.2. TAIS paskelbtas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. iI-552 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų keitimas.


4. Temos ateities posėdžiams:

NUTARTA:


1) Pagal galimybes pakviesti Registrų centro atstovus į kitą posėdį, tęsiant savarankiškos gyventojų registracijos COVID-19 vakcinacijai klausimus, įjungiant filtrus 65+ m. amžiaus ir lėtinėmis ligomis sergančiųjų gyventojų atpažinimui.

2) ŠG komandos (vidaus gydytojas, gydytojas chirurgas, gydytojas ginekologas) egzistavimo tikslingumas.

3) Pagal galimybes planuoti Šeimos gydytojo skatinamųjų paslaugų sąrašo peržiūrą.
LSSO biuro informacija
9 views

Comments


bottom of page