top of page

Komisija skelbia naujas saugaus pavojingų vaistų tvarkymo darbe gaires

Gairėse, kurias išleido Europos Komisija, dalyvaujant daugeliui sveikatos priežiūros sektoriaus suinteresuotųjų šalių, apžvelgiama esama geroji praktika ir praktiniai patarimai, kuriais siekiama sumažinti pavojingų vaistų poveikį darbuotojams.


Sveikatos priežiūros sektoriaus suinteresuotosios šalys dažnai pabrėžia, kad reikia geriau apsaugoti darbuotojus, susiduriančius su pavojingais vaistais.


Šie vaistai naudojami įvairioms ligoms, įskaitant vėžį, gydyti, tačiau gali sukelti nenumatytą poveikį ne tik pacientams, bet ir juos veikiantiems darbuotojams.


Siekdama atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių susirūpinimą, Komisija pasiūlė konkretų veiksmą, numatytą 2021-2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginėje programoje - parengti pavojingų vaistų saugaus valdymo gaires.


Praktiniai patarimai darbuotojams ir darbdaviams


Naujasis vadovas parengtas siekiant pateikti praktinių pavyzdžių, kaip sumažinti pavojingų vaistinių preparatų poveikį darbuotojams visuose gyvavimo ciklo etapuose: gamybos, transportavimo ir saugojimo, paruošimo, vartojimo žmonėms ir gyvūnams pacientams, taip pat atliekų tvarkymo.


Vadove pateikiama daug praktinių patarimų, kurie pateikiami paprastai ir skaitytojui patogiu būdu, naudojant grafiką, nuotraukas ir specialius mokymo dokumentus.


Tai neprivalomas dokumentas, skirtas darbuotojams, darbdaviams, valdžios institucijoms ir saugos ekspertams, kuriuo jie gali pagrįsti savo požiūrį į darbuotojų apsaugą nuo pavojingų vaistų.


Komisija į dokumento rengimo procesą įtraukė daug suinteresuotųjų šalių. Įvairiose valstybėse narėse vyko daug seminarų, asmeninių susitikimų ir apsilankymų vietoje, siekiant sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę ir atsiliepimus.


Taip Komisijos tarnybos galėjo pasinaudoti jų patirtimi ir išsamiomis žiniomis.


9 views

تعليقات


bottom of page