top of page

Aktualūs sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos pakeitimai

Updated: Nov 12, 2020

Aktuali informacija slaugytojams:


LR Sveikatos apsaugos ministras pasirašė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo“ pakeitimo įsakymą, kuris įsigalioja 2020m. lapkričio 1 dieną. Įsakyme be kita ko numatyta, kad slaugytojams privaloma specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinė programa "Pirmoji medicinos pagalba" turi būti išklausyta iki 2022m gegužės 1 dienos.


"Įsigaliojus šiam įsakymui, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos (toliau – Tvarka) priede nurodyti specialistai nuo 2022 m. gegužės 1 d., teikdami licencijavimo dokumentus, kartu su kitais profesinės kvalifikacijos tobulinimą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka patvirtinančiais dokumentais privalo pateikti ir Tvarkos priede nurodytų tikslinių programų baigimą patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us).“


Nors pirminis Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymas buvo tikslinės programos išklausymo galutine data numatyti 2021m lapkričio 1 dieną, Lietuvos slaugos specialistų organizacija teikė pasiūlymą pratęsti tikslinių programų išklausymo datą iki 2022m. gegužės 1d., įvertinus Specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąraše įvardintus programos „Pirmoji medicinos pagalba“ įgyvendinimo reikalavimus, kuriuose numatoma kad „ne mažiau kaip pusė kurso laiko trukmės turi būti skiriama praktiniams įgūdžiams tobulinti“. Kadangi praktinių įgūdžių tobulinimas vyksta kontaktiniu būdu, ir, esant sustiprintiems saugumo reikalavimams dėl Covid-19 grėsmės, mokymo organizatoriai negalėtų vienu metu apmokyti didesnes specialistų grupes dėl būtinybės paisyti saugumo reikalavimų ir, po kiekvieno besimokančiojo praktinių įgūdžių mokymosi, dezinfekuoti visas mokymo priemones bei įrangą, o tai labai prailgintų specialistų mokymo procesą.


Teisės akto tekstas - paspaudus žemiau esančią nuorodą
267 views

Comments


bottom of page