top of page

Informacija apie galiojančius saugumo reikalavimus
Aktualu teikiant paslaugas, organizuojant renginius ir ne tik:


Reikalavimai dėl Galimybių paso tikrinimoVisos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus.

Išimtys, kai Galimybių paso nėra reikalaujama:

• prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas neviršija 1 500 kv. m, arba esančiose prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas yra ne didesnis kaip 1 500 kv. m;

• nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;

• smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau kaip 15 min.;

• laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės;

• muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;

• bibliotekų (knygų pasiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos;

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą);

• socialinės paslaugos;

• psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas;

• veterinarijos paslaugos;

• keleivių vežimo transportu paslaugos;

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos;

• teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį, bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) teikimas ir teismų veikla;

• veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;

• valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas);

• kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą;

• asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;

• asmeninės pagalbos teikimas neįgaliems asmenims, kai tokį poreikį nustato savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai;

• pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

• pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;

• veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;

• atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, vykdoma prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;

• finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir pristatymas, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau kaip 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis;

• ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.

Kiti paslaugoms ir ūkinei veiklai taikomi reikalavimai

Paslaugoms ir ūkinei veiklai taikomi reikalavimai nustatyti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimuose:

• Reikalavimus, taikomus paslaugoms, prekybos, pramogų vietoms, rasite čia.

Reikalavimus, taikomus organizuojant renginius, rasite čia.

• Reikalavimus, taikomus viešojo maitinimo įstaigoms, rasite čia.

Visus kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus rasite čia.

Periodinis testavimas

Primename, kad tam tikrų sričių darbuotojai gali vykdyti savo veiklą tik tuo atveju, jeigu periodiškai kas 7–10 dienų tikrinasi*, ar neserga COVID-19 liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas:

  1. Periodinis testavimas dėl COVID-19 ligos privalomas šių veiklų ir sričių atstovams:

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;

• socialinės paslaugos ir veikla;

• švietimo paslaugos ir veikla;

• laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);

• vaistinių darbuotojų veikla;

• krovinių tarptautinio vežimo veikla;

• viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;

• viešojo administravimo subjektų veikla;

• profesinė karo tarnyba;

• veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su užsieniečiais);

• gamybos įmonių darbuotojų veikla.

  1. Pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga, tiek prieš pradedant darbą, tiek atlikti privalomą periodinį testavimas kas 7–10 dienų jau dirbant, turi šių sričių atstovai:

• viešojo maitinimo sektoriaus veikla;

• mažmeninės prekybos veikla;

• laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo darbuotojai (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimo kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla).

  1. Vieną kartą pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga, prieš pradėdami dirbti privalo:

• kultūros ir meno sektoriaus darbuotojai;

• fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sportininkai;

• grožio paslaugas teikiantys darbuotojai;

• apgyvendinimo paslaugas teikiantys asmenys.

* Testavimas dėl COVID-19 ligos nėra būtinas imunitetą turintiems (COVID-19 liga persirgusiems, pasiskiepijusiems) asmenims.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 544 dėl periodinio testavimo galite rasti čia.

Dažniausiai užduodamus klausimus dėl periodinio testavimo galite rasti čia.

Taip pat primename, kad visa aktuali informacija apie Galimybių pasą yra nuolat atnaujinama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Koronastop interneto svetainėse.

18 views

Comments


bottom of page