top of page

In memoriam: Aldona Čiočienė - slaugytoja, LSSO įkūrėja, prezidentė, lyderis, asmenybė

Updated: Dec 14, 2021

Aldona Čiočienė - Slaugytoja, Lietuvos slaugos specialistų profesinės organizacijos įkūrėja ir ilgametė vadovė, lyderis ir iškili asmenybė


Trumpa biografija: Aldona Čiočienė gimė 1934-11-15, Ukmergės rajone, 1952m. apsisprendė stoti į Vilniaus medicinos mokyklą. Atvykusią į Vilnių, atnešusią dokumentus, būsimą studentę pirmoji pasitiko tuometinė Vilniaus medicinos mokyklos direktorė K. Vitkauskaitė, žinoma slaugytoja, turėjusi galimybę mokytis F. Nightingale seserų kursuose Londone. Ji paklausė, kodėl Aldona pasirinko šią profesiją? Tai sunki ir pasiaukojimo reikalaujanti profesija, lydėsianti visą gyvenimą ir jos pasirinkimas reikalauja daug stiprybės ir žinojimo, kad darbas nebus lengvas, todėl reikalingi tvirti ir apsisprendę žmonės. “Norejau padėti sergantiesiems, nes mačiau, kad sunkūs ligoniai ne visada sulaukia pagalbos, dėl darbuotojų abejingumo ir ribotų galimybių”- prisimindavo Aldona Čiočienė. Be to studijoms paskatino artimas giminaitis, tuo metu pasirinkęs medicinos studijas. Žavėjo galimybė ateityje dirbti kartu, padėti sergantiems ir kenčiantiems. Tačiau atvykus studijuoti keliai išsiskyrė.

Mokytis nebuvo lengva: mokslai prasidėjo ligoninėje, kur jaunos studentes susidūrė su praktika ir galėjo įsitikinti savo pasirinkimo teisingumu. Tačiau pasiryžimas viską daryti gerai nepaisant sunkumų padėjo apsisprendus toliau tęsti studijas ir jas pabaigti su įvertinimu “labai gerai".


Veikla: Pabaigusi studijas būsimoji prezidentė dirbo vaikų slaugytoja ir šiam darbui paskyrė 53 savo metus. Tai buvo ilgi ir nelengvi darbo metai, aukojantis žmonėms, teikiant pagalbą ir patarimus vaikams ir jų motinoms, siekiant pokyčių slaugos profesijoje, sprendžiant slaugytojų problemas.

1992m. Aldonos Čiočienės iniciatyva buvo įkurta Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO), kuriai vadovavo pati steigėja, subūrusi aktyvią Direktorių tarybą- komandą darbuotojų iš visų Lietuvos regionų. LSSO – tai profesinė slaugytojų organizacija, veikianti visoje Lietuvoje, tapusi pačia didžiausia ir gausiausia sveikatos darbuotojų profesine organizacija, įgijusia tarptautinį statusą narystės tarptautinėse organizacijose - Europos slaugytojų asociacijų federacijoje (ESAF), Tarptautinėje slaugytojų taryboje (TST), Europos slaugytojų ir akušerių asociacijų Forume (ESF) prie Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)- dėka, kuri suteikė tarptautinių partnerių paramą bei pagalbą. Ypač svarbi buvo Danijos slaugos specialistų organizacijos (DSO) partnerystė, kuri bendradarbiavimo sutarties dėka tęsėsi ne vienerius metus ir padėjo LSSO stiprėti ir plėsti savo veiklą.

LSSO, vadovaujant prezidentei Aldonai Čiočienei, per 16 metų daug nuveikė – inicijavo pokyčius slaugos moksle, prisidėjo prie tarptautinių ekspertų įvertinimo misijos, kurios pasekoje, prieš Lietuvai intergruojantis į Europos Sąjungą, buvo pakeistos slaugos studijų programos pagal ES reikalavimus. Inicijuotas ir neakivaizdinių studijų atsiradimas slaugos praktikams, norintiems įgyti slaugos bakalauro diplomą.

Svarbus LSSO vaidmuo sprendžiant slaugytojų socialines problemas, siekiant slaugytojų darbo krūvių reglamentavimo, oraus darbo užmokesčio, saugios darbo aplinkos, organizuojant profesinės kvalifikacijos tobulinimosi renginius, konferencijas, seminarus, skirtus slaugytojų žinių tobulinimui. Taip pat LSSO dalyvavo darbo grupėse, derasi su Vyriausybe ir jos įgaliotomis institucijomis kaip lygiavertis socialinis partneris.

Vadovaujant Aldonai Čiočienei, LSSO tapo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) nare, tai suteikė galimybę kartu su kitomis Lietuvos profsąjungomis siekti darbuotojų interesų gynimo.

Aldona Čiočienė visada buvo aktyvi, energinga, drąsiai siūlanti idėjas, kaip pagerinti slaugytojų situaciją šalyje, atvira naujovėms. Reikli sau ir aplinkiniams, nuolat veikloje, nuolat sekianti dialogo su valdžios institucijomis, politikos formuotojais, kurie galėjo įtakoti slaugos plėtrą šalyje. Aktyviai organizuodavo forumus, diskusijas, į kurias kviesdavo politikus, sveikatos ir švietimo institucijų atstovus, nevengdavo drąsiai išsakyti pastabas, reikalauti problemų sprendimo, teikti siūlymus.

2006 m. LSSO prezidentei Aldonai Čiočienei suteiktas Nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas.

2008-12-12, pasitraukus iš organizacijos vadovo posto, Aldonai Čiočienei suteiktas LSSO Garbės pirmininko vardas.

LSSO ir toliau išliks aktyviai veikianti profesinė organizacija, perėmusi jos steigėjos ir ilgametės vadovės veiklos patirtį, patarimus, pavyzdį ir įkvėpimą.


Parengė


Aušra Volodkaitė

LSSO prezidentė (2021-2024)

443 views
bottom of page