top of page

ICN psichikos sveikatos gairėse nubrėžtas aiškus kelias, kaip užtikrinti aukštos kokybės psichikos sveikatos priežiūrą visiems

Ženeva, Šveicarija; 2024 m. kovo 13 d. - 2024 m. kovo 6 d. Tarptautinė slaugytojų taryba (ICN) surengė internetinį seminarą, kuriame pristatė naujas Psichikos sveikatos slaugos gaires.


Šios gairės atspindi ICN įsipareigojimą padėti slaugytojams teikti aukštos kokybės, etišką ir užjaučiančią slaugą psichikos sveikatos sutrikimų turintiems žmonėms visame pasaulyje.


Jomis siekiama pagerinti teikiamos priežiūros nuoseklumą ir kokybę bei pateikti gaires, kad slaugytojai galėtų pasisakyti už geriausią praktiką ir patikimą politiką, taip pat už geresnes slaugytojų galimybes naudotis tinkama savigyda, profesinio tobulėjimo ir švietimo galimybėmis.


Internetiniam seminarui pirmininkavo ICN prezidentė Dr. Pamela Cipriano, kuri teigė, kad gairės yra svarbus žingsnis į priekį įgyvendinant bendrą slaugytojų misiją gerinti psichikos sveikatos priežiūrą visame pasaulyje.


Dr. P. Cipriano nurodė, kad gairės parengtos atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pateiktą sveikatos apibrėžimą, pagal kurį sveikata - tai visiška fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas, ir į psichikos sveikatos apibrėžimą, pagal kurį psichikos sveikata - tai gerovės būsena, kai žmogus suvokia savo gebėjimus, gali susidoroti su įprastu gyvenimo stresu, produktyviai ir vaisingai dirbti ir prisidėti prie savo bendruomenės gyvenimo.


Psichikos sveikata yra žmogaus teisė


Dr. Cipriano teigė, kad psichikos sveikata yra visuotinė žmogaus teisė ir kad žmonės, turintys psichikos sveikatos sutrikimų, "...turi tokias pačias teises gyventi be diskriminacijos, smurto ir stigmos, kaip ir visi kiti".


Ji teigė, kad slaugytojų psichikos sveikata taip pat gyvybiškai svarbi ir kad pandemija ir su ja susijusios mirtys, stresas, baimė, nuovargis ir moralinė žala, kurią patyrė slaugytojos, atsiliepė atskiriems slaugytojams ir visai profesijai.


"Pandemija įjungė pavojaus signalą, ir mes visi puikiai žinome, kad pasaulis prabilo apie dramatišką psichikos sveikatos paslaugų poreikį. Atsigavimas ir gijimas po šių precedento neturinčių išgyvenimų dar tik prasideda, o lėta pažanga iš tiesų kelia grėsmę visam slaugytojų personalui ir pacientams bei bendruomenėms, kurioms tarnaujame."


Dr. Cipriano išdėstė iššūkius, su kuriais susiduria slaugytojai, teikdami psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant tai, kad nors pusė pasaulio žmonių tam tikru savo gyvenimo laikotarpiu turės psichikos sveikatos sutrikimų, daugiau nei 70 proc. žmonių, kuriems išsivysto sunkūs psichikos sveikatos sutrikimai ar psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimai, negauna jokio gydymo, o paslaugų prieinamumas ypač sudėtingas mažų ir vidutinių pajamų šalyse, kur labai mažai žmonių gauna reikiamą gydymą.

Ji teigė, kad slaugytojai yra svarbiausias gailestingos slaugos teikėjas ir kad iššūkis, kuris sprendžiamas šiose gairėse, yra vadovauti metalinės sveikatos priežiūros pertvarkai ir įveikti problemas, susijusias su nepakankamu paslaugų kiekiu ir slaugytojų trūkumu.


Dr. Cipriano baigė savo įžanginį žodį sakydama: "Sužinoję daugiau apie ICN parengtas psichikos sveikatos gaires, taip pat turėsite galimybę išgirsti pasaulinio garso psichikos sveikatos ekspertų grupę ir su ja pabendrauti, kurie daugiausia dėmesio skirs teisėmis grindžiamos, etiškos ir užjaučiančios priežiūros propagavimui, taip pat neatidėliotiniems veiksmams dėl visų žmonių sveikatos."


Psichikos ir fizinė sveikata nėra lygiavertė


ICN vyriausiojo slaugos pareigūno pavaduotojas Davidas Stewartas, kuris prižiūrėjo gairių rengimą, kalbėjo apie ilgą jų rengimo laikotarpį ir padėkojo daugeliui slaugos ekspertų iš beveik 60 pasaulio šalių, kurie prisidėjo prie jų rengimo.


D. Stewartas sakė: "D. Stewartas išreiškė savo padėką: "Mes pripažįstame, kad niekur pasaulyje psichikos sveikata nėra lygiavertė fizinei sveikatai nei nacionalinėje politikoje, nei biudžetuose, nei švietime ir praktikoje. Nepateisinama, kad žmonės negali gauti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugų, nes turėti aukščiausią įmanomą psichinės ir fizinės sveikatos lygį yra žmogaus teisė."


Viena iš gairių bendraautorių daktarė Madeline Naegle, kuri yra Rory Meyerso slaugos koledžo profesorė emeritė ir pasaulinė psichikos sveikatos konsultantė, pabrėžė gairių pritaikomumą šalyse, kurių kultūra ir švietimo bei finansiniai ištekliai labai skiriasi.


Dr. Naegle sakė: "Dr: "Mes, slaugytojai, žinome, kad būtent tarpasmeninis darbas, tarpasmeninė terapija, pastangos valdyti priežiūrą ir pastangos nukreipti pacientus į tinkamus išteklius mus iš tiesų veda į priekį. Vienas iš punktų, kurį labai pabrėžtinai akcentuojame šiame dokumente, yra tas, kad norime, jog mūsų slaugytojos būtų gerai pasirengusios, darytų viską, ką gali, tarpasmeniniais būdais ir naudotųsi turimomis sistemomis, nesvarbu, ar jos labai sudėtingos, ar labai paprastos, kad žmonės gautų reikiamą priežiūrą."


Konsensusas dėl praktikos standartų


Ji teigė, kad pagrindinis gairių tikslas - skatinti konsensusą dėl praktikos standartų: "Prieš mus - puiki vizija. Ne visi esame toje pačioje vietoje, tačiau tai, kas mūsų priežiūros gavėjams nuolat užtikrina kokybę, yra tai, kad susitarėme dėl tam tikrų praktikos standartų ir kad baigę studijas išmokysime savo studentus siekti šių praktikos standartų. Norime paraginti daugiau slaugytojų savo bendruomenėse, kad ir kokios mažos jos būtų, išsakyti savo nuomonę, kai kuriami planai dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo."


Charlene Sunkel, pasaulinės psichikos sveikatos gyvenimiškos patirties šalininkė, pasaulinio psichikos sveikatos lygiųjų tinklo įkūrėja ir vadovė, pasveikino ICN su šiomis gairėmis. Ji kalbėjo apie tai, kaip svarbu, kad žmonės, turintys gyvenimiškos patirties su psichikos sveikatos sutrikimais, būtų atstovaujami visur, kur priimami sprendimai dėl psichikos sveikatos priežiūros ir sveikatos priežiūros specialistų mokymo.


Psichikos sveikatos atotrūkio mažinimas


Seras Graham Thornicroft, Lancet komisijos pirmininkas, Londono Karališkojo koledžo bendruomenės psichiatrijos profesorius, kalbėjo apie slaugytojų galimybes prisidėti prie psichikos sveikatos gerinimo ir padėti sumažinti vadinamąjį psichikos sveikatos atotrūkį.


Profesorius Thornicroftas sakė: "Psichikos sveikatos sutrikimai yra labai paplitę ir kasmet maždaug ketvirtadalis mūsų patiria tokių sunkumų, o trys ketvirtadaliai iš mūsų pažįsta ką nors, kas šiais metais patirs psichikos sunkumų. Tačiau didžioji dauguma tokių sunkumų turinčių žmonių negauna jokios priežiūros ar gydymo.


Sunkią depresiją patiriantys žmonės net ir turtingose šalyse gydomi tik maždaug ketvirtadaliui, o mažas ir vidutines pajamas gaunančiose pasaulio šalyse - mažiau nei 5 proc. Slauga yra vienas iš svarbiausių žmogaus galios sektorių, užtikrinančių psichikos sveikatą. Tačiau psichikos sveikatos slaugytojų specialistų yra palyginti nedaug - nuo 1 iki 3 proc. visų pasaulio slaugytojų.


"Kas turėtų teikti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, vertinti gydymą ir kartais nukreipti? Didžiojoje daugumoje šalių, kadangi specialistų, pavyzdžiui, psichiatrų ir psichologų, ir iš tiesų psichikos sveikatos slaugytojų yra labai mažai, būtent šie slaugytojai ir bendrosios praktikos slaugytojai apklausos būdu gali teikti psichikos sveikatos priežiūrą. Iš tikrųjų tai vienintelė grupė, kurios narių skaičius yra pakankamas, kad galėtų teikti priežiūrą, atitinkančią poreikių mastą."


Profesorius Thornicroftas sakė, kad stigma ir diskriminacija yra didelės kliūtys, trukdančios žmonėms gauti reikiamą priežiūrą. Tai pažeidžia žmogaus teises, veikia žmones toksiškai ir dėl stigmos atsiranda įvairių rūšių socialinė atskirtis.


Jis teigė, kad psichikos sveikatos sutrikimų turinčių ir jų neturinčių žmonių socialiniai kontaktai yra pagrindinis stigmos mažinimo veiksnys. Jis pabrėžė, kad svarbu vartoti kalbą, kuri nesuobjektyvina asmens, turinčio gyvenimiškos patirties. Pavyzdžiui, sakyti, kad žmogus yra "šizofrenija sergantis asmuo", o ne "šizofrenikas".


Jis taip pat kalbėjo apie tai, kad pandemijos metu slaugytojai patyrė siaubingą žalą: maždaug pusė visų sveikatos ir socialinės rūpybos darbuotojų kenčia nuo nerimo ar depresijos, ketvirtadalis - nuo potrauminio streso sutrikimo, o daugiau nei pusė turi bent vieną iš šių būklių.


Profesorius Thornicroftas sakė: "Turime atkreipti dėmesį į savo, kaip sveikatos priežiūros specialistų, poreikius ir rūpestingai rūpintis savimi, kad būtume tvarūs ištekliai."


Žmogaus teisėmis grindžiamas požiūris


PSO Psichikos sveikatos ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo departamento Politikos, teisės ir žmogaus teisių skyriaus vadovė daktarė Michelle Funk pasveikino ICN su gairėmis ir teigė, kad jos yra išsamios ir kad džiugu, jog jos taip stipriai pagrįstos žmogaus teisėmis grindžiamu požiūriu.


Ji kalbėjo apie bendrą atsinaujinusį supratimą apie psichikos sveikatos problemas ir jų svarbą, o tai reiškia, kad dabar apie psichikos sveikatą kalba daugiau žmonių nei anksčiau.


Jos teigimu reikia įveikti daug iššūkių, įskaitant institucionalizavimą, bendruomeninių paslaugų prieinamumo trūkumą, plataus masto prievartos praktikos, įskaitant smurtą, piktnaudžiavimą ir nepriežiūrą, naudojimą, susijusį su psichikos sveikatos paslaugomis, sistemingą žmonių teisės spręsti dėl savo gydymo ir kitų gyvenimo sričių atsisakymą, stigmatizaciją, diskriminaciją ir neįgalumą, kurį daugelis žmonių patiria psichikos sveikatos tarnybose.


Dr. Funkas sakė: "Visose šiose srityse mes dirbame pagal PSO kokybės teisių iniciatyvą, kuria siekiama transformacinių pokyčių psichikos sveikatos srityje, apie kuriuos kalbėjome. Tačiau, jei iš tiesų norime padaryti pažangą, pirmiausia ir neatidėliotinai turime skatinti plataus masto mąstysenos pokyčius, atitinkančius žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį, ir mažinti stigmą bei diskriminaciją. Jei to nepadarysime, kyla realus pavojus, kad bet kokia kuriama nauja politika, įstatymas ar paslaugos gali būti nedidelė pažanga, palyginti su ankstesnėmis, tačiau be esminių paradigmos pokyčių."


Pasak jos, tikimasi, kad nauja nemokama PSO internetinė mokymo programa apie žmogaus teisėmis grindžiamą psichikos sveikatos priežiūros modelį pasieks iki penkių milijonų slaugytojų, turinčių įtakos net 50 milijonų žmonių, patiriančių psichikos sveikatos problemų, priežiūrai.


Slaugytojai bus kviečiami teikti papildomą priežiūrą


ICN generalinis direktorius Howardas Cattonas kalbėjo apie pasaulinę psichikos sveikatos priežiūros darbo jėgą. Jis teigė, kad duomenys yra riboti, nes daugelis šalių ir organizacijų nepakankamai dėmesio skiria psichikos sveikatos slaugytojams, kurie, kaip jis pabrėžė, yra gyvybiškai svarbi viso pasaulio slaugytojų darbo jėgos dalis.


J. Cattonas kalbėjo apie ICN 2022 m. ataskaitą " Pasaulinė psichikos sveikatos slaugytojų darbo jėga: Laikas teikti pirmenybę ir investuoti į psichikos sveikatą ir gerovę. Joje pabrėžtas neatitikimas tarp mažo psichikos sveikatos slaugytojų darbo jėgos skaičiaus ir didžiulio bei augančio psichikos sveikatos priežiūros poreikio.


J. Cattonas sakė: "Per savo gyvenimą kas antras žmogus pasaulyje patirs psichikos sveikatos sutrikimų, t. y. maždaug tiek pat, kiek ir susirgusiųjų vėžiu. 71 proc. žmonių, turinčių rimtų psichikos sveikatos ir priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų sutrikimų, negauna jokio gydymo. Ar galite įsivaizduoti, koks būtų pasipiktinimas, reakcija, atsakas, jei 71 % žmonių, sergančių 3 ar 4 stadijos vėžiu, nebūtų gydomi?


"Egzistuoja didžiulis lygybės skirtumas, kalbant apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kuris mums kainuoja, kaip apskaičiuota, iki 16 trilijonų dolerių. Turint omenyje, kad investicijos yra vertingos, šalys vis dar išleidžia mažiau nei du dolerius vienam asmeniui, nors žinome, kad investicijos duoda teigiamą grąžą. Šių nepatenkintų poreikių pasekmė - didžiulis poveikis atskiriems asmenims, tačiau šeimoms ir artimiems draugams taip pat tenka didžiulis pagalbinis vaidmuo."


J. Cattonas sakė, kad pirmojoje Pasaulio slaugos būklės ataskaitoje nustatyta, kad slaugytojų trūksta mažiausiai šešiems milijonams žmonių.


Jis teigė, kad, remiantis ambicingesniu visuotinio sveikatos draudimo vertinimu, slaugytojų gali trūkti iki 30 milijonų.


J. Cattonas sakė: "Slaugytojos, kurios bus svarbiausios ir kurių reikia, kad būtų užtikrintas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, bus labai svarbios. Visos slaugytojos yra išsilavinusios taip, kad galėtų teikti fizinės ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ir praktikuoti holistinį požiūrį, tačiau yra skirtumas: didžioji dalis psichikos sveikatos slaugytojų specialistų dirba dideles pajamas gaunančiose šalyse."


Jis teigė, kad į bendruosius ikiregistracinius slaugytojų kursus turėtų būti įtrauktas bent 80 valandų mokymas apie psichikos sveikatą, o patirtis turėtų būti įgyjama įvairiose praktikos vietose, įskaitant bendruomenes, o ne tik skubios pagalbos įstaigose. Jis sakė, kad kitais metais antrojoje SOWN ataskaitoje bus gilinamasi į tikrąją pasaulio psichikos sveikatos slaugytojų darbo jėgos būklę.


Vėliau J. Cattonas pirmininkavo diskusijai, kurioje dalyvavo ankstesni pranešėjai, taip pat Dr. Emma Wadey, NHS England psichikos slaugos direktoriaus pavaduotoja, ir Sheryl Garriques-Lloyd, Vakarų Indijos universiteto Slaugos mokyklos dėstytoja ir Sigma Theta Tau Lotynų Amerikos ir Karibų regiono koordinatorė.


Norėdami žiūrėti internetinį seminarą, įskaitant diskusiją, spauskite čia.18 views

Comments


bottom of page