top of page

Išrinkta nauja LSSO Vilniaus skyriaus taryba


2022m. Lapkričio 24d. įvyko LSSO Vilniaus skyriaus ataskaitinis susirinkimas, kurio metu LSSO Vilniaus skyriaus direktorė Galina Čumakova pristatė skyriaus veiklos ataskaitą. Įvyko naujos LSSO Vilniaus skyriaus tarybos rinkimai, kurių metu buvo išrinkta nauja taryba. Į Vilniaus skyriaus tarybą buvo išrinkti: Jolanta Brazdžionienė, Žana Andrejeva, Lina Baltokaitė, Virginija Rožėnaitė, Saulė Greičienė, Murad Klyčmuradov, Jovita Grudzinskienė.


Išrinkta nauja LSSO Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejeva.


Sveikiname naujai išrinktą Vilniaus skyriaus tarybą ir direktorę. Linkime stiprybės, kantrybės, energijos, aktyvumo ir pasiekti užsibrėžtų tikslų.


114 views
bottom of page