top of page

Išleistas leidinys Lietuvos sveikatos statistika 2021 / Health Statistics of Lithuania 2021

https://hi.lt/news/1963/1362/Isleistas-leidinys-Lietuvos-sveikatos-statistika-2021-Health-Statistics-of-Lithuania-2021.html


Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kasmet išleidžia periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos sveikatos statistika / Health statistics of Lithuania“. Šių metų leidinyje „Lietuvos sveikatos statistika 2021 / Health statistics of Lithuania 2021“ pateikiami pagrindiniai 2021 m. Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.


Leidinyje skelbiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.


Leidinį rasite Higienos instituto interneto svetainės https://www.hi.lt/ skyrelyje „Leidiniai => „Lietuvos sveikatos leidiniai“ => „Lietuvos sveikatos statistika“ arba galite atsiųsti paspaudus čia.


Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.

14 views
bottom of page