top of page

Išleistas HI leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2022 / Health Statistics of Lithuania 2022”

Naujame periodiniame leidinyje – pagrindiniai 2022 m. šalies sveikatos statistikos rodikliai lentelėse ir diagramose bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.


Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kasmet išleidžia periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos sveikatos statistika / Health statistics of Lithuania“. Naujame leidinyje pateikiami praėjusių metų pagrindiniai Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat skelbiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.


Leidinį rasite Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai” -> „Lietuvos sveikatos statistika” arba atsiųsti paspaudus čia.


Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.

16 views

Comments


bottom of page