top of page

Iš šiųmečio PSDF rezervo – iki 130 mln. eurų pacientams gydyti, vaistams ir vakcinoms

Privalomojo sveikatos draudimo taryba yra pritarusi, kad per 59,4 mln. eurų iš šių metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) rezervo būtų skiriama įvairioms sveikatos priežiūros reikmėms apmokėti.


„Rezervo lėšos atiteks opiausioms sritims, kurioms šiemet skirto finansavimo nepakanka: sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms padidinti, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, dantų protezavimo paslaugoms, tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti bei Covid-19 ligos programai finansuoti“, – sako Jurgita Šilinaitė-Šermukšnienė, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Biudžeto skyriaus vedėja.


Pasak jos, šių lėšų skyrimas sudarys galimybes netrikdomai funkcionuoti šioms papildomai finansuojamoms sritims, sumažins fondo kreditinį įsiskolinimą metų pabaigoje ir kartu naštą kitų metų PSDF biudžetui, kuris nors ir auga 9,3 procento, tačiau yra ribotas, o jo augimas numatytas kitų metų poreikiams užtikrinti.


Šiais metais papildomų lėšų prireikė dantų protezavimo paslaugoms kompensuoti, nes per 10 šių metų mėnesių paslaugas gavo tiek pat asmenų, kiek pernai per visus metus – iš viso apie 65 tūkstančius. Tad šioms paslaugoms apmokėti iš PSDF rezervo bus papildomai skiriama 4,5 mln. eurų.


Kasmet vis daugiau lėšų tenka vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti, suma už išrašytus kompensuojamuosius vaistus ir minėtas priemones viršija planuotas lėšas, o tai didina ligonių kasų kreditinį įsiskolinimą vaistinėms. Pasak specialistų, įvertinus šių metų tendencijas, neskyrus papildomų lėšų, šių metų pabaigoje susidarytų 30 proc. didesnis kreditinis įsiskolinimas nei 2021 m. pabaigoje. Todėl atsiskaitymams su vaistinėmis iš PSDF rezervo bus skiriama 25,7 mln. eurų (dar 4,3 mln. eurų bus skirti atlikus lėšų kitoms reikmėms perskirstymą).


Pasak J. Šilinaitės-Šermukšnienės, 14 mln. eurų papildomai šiemet prireikė tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai, nes pasibaigus pandemijai žmonės ėmė daugiau keliauti, tad išaugo ir šių paslaugų poreikis. Be to, dėl infliacijos kyla ir sveikatos priežiūros paslaugų kainos. Taigi nuolat auga ir iš Europos Sąjungos valstybių gaunamų apmokėti sąskaitų skaičius, ir kompensuotina suma.


13,2 mln. eurų iš PSDF rezervo bus skiriama visiškai naujai Covid-19 ligos vakcinacijos ir gydymo programai. Šiomis lėšomis bus apmokama už vakcinas ir vaistus šiai ligai gydyti.

Be to, siekiant užtikrinti medicinos darbuotojų darbo užmokesčio augimą, iš šiemečio PSDF rezervo skiriama 2,03 mln. eurų bazinėms sveikatos priežiūros paslaugų kainoms padidinti. Kita dalis reikiamų lėšų (20,7 mln. eurų) skiriama iš lėšų, jau numatytų šių metų PSDF biudžete sveikatos priežiūros paslaugoms.


„Šiemet iš PSDF rezervo rizikos valdymo dalies įvairioms reikmėms jau buvo skirta kiek daugiau nei 69 mln. eurų. Šių lėšų prireikė sveikatos priežiūros paslaugų kainoms padidinti dėl augančių išlaidų komunalinėms paslaugoms bei maitinimui, papildomai apmokėti gydymo įstaigoms už pacientams dėl Covid-19 ligos 2020–2021 m. suteiktas aktyviojo gydymo paslaugas, už Covid-19 ligos diagnostikos paslaugas ir už sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas neteisėtiems migrantams“, – teigia J. Šilinaitė-Šermukšnienė.


PSDF rezervą sudaro praėjusių metų likusios neišleistos rezervo ir kitos PSDF lėšos, viršplaninės PSDF lėšos, jei jų surenkama daugiau, nei buvo planuota, ir planinės PSDF lėšos, skirtos rezervui.


PSDF rezervo lėšos skaidomos į dvi dalis – pagrindinę ir rizikos valdymo. Dabar naudojamos rizikos valdymo dalies lėšos, kurios skiriamos sveikatos apsaugos ministro sprendimu, įvertinus VLK ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones. Šiemet iš minėtos rezervo dalies, nepažeidžiant fiskalinės drausmės taisyklių, gali būti skirta iki 130 mln. eurų.


Pagrindinės rezervo dalies lėšos, kurios sudaro 1,5 proc., PSDF biudžete planuojamų pajamų, šiuo metu nenaudojamos. Teisės aktais reglamentuota, kad jos skiriamos tik Vyriausybės nutarimu PSDF biudžeto pajamų trūkumui kompensuoti, kai planuotos PSDF biudžeto pajamos nesurenkamos arba PSDF išlaidoms, kurios susidarė dėl ekstremaliosios situacijos (įvykio) apmokėti, kai tam nepakanka PSDF biudžeto lėšų.


Numatoma, kad ir kitąmet dalį rezervo teks panaudoti, tačiau neabejojama, kad privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansinis tvarumas bus užtikrintas.

(Piktochart nuotr.)


Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222.

15 views

Comments


bottom of page