top of page

Higienos instituto medžiaga apie covid-19 prevenciją įstaigose
Higienos instituto tinklapyje yra daug naudingų nuorodų su rekomendacijomis ir video medžiaga apie covid- 19 prevenciją ASPĮ, asmens saugos priemonių naudojimą. Siūlome pasinaudoti informacija ir atnaujinti žinias.


Šaltinis:

https://hi.lt/lt/korona.html


Rekomendacijos

Veiksmų planas nustačius COVID-19 atvejį įstaigoje (2020-11-02)

Infekcijų kontrolės rekomendacijos teikiant Asmens sveikatos priežiūros paslaugas esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai (2020-07-31)

Infekcijų kontrolės reikalavimai atliekant ASPĮ darbuotojų tyrimus (tepinėlių paėmimą) dėl COVID-19 infekcijos nustatymo (2020-04-20)

Sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymas (2020-04-09)

Praktinės rekomendacijos skubios pagalbos skyriams (2020-04-08)

Vaikų COVID-19 infekcijos skubios pagalbos algoritmas (2020-04-08)

Veiksmai stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį (2020-04-06)

Sveikatos apsaugos darbuotojų COVID-19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairės (2020-04-06)

AAP naudojimo principai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas epidemijos metu (2020-03-31)

Sveikatos priežiūros darbuotojų rizikos vertinimas ir atvejo valdymas dėl užsikrėtimo COVID-19 (2020-03-28)

Sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcija (2020-03-27)

COVID-19 prevencija ir kontrolė ASPĮ (2020-03-20)

Sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymas (2020-03-14)

AAP naudojimas (2020-03-06)

ASPĮ veiksmai, kai į ją atvyksta iš anksto neinformavęs pacientas, kuriam įtariamas COVID-19 (2020-03-06)

Rankų higienos rekomendacijos (2020-03-02)


Vaizdinė medžiaga, nuorodos

Lietuvių kalba:

Mokymų „COVID-19 prevencija ir valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ įrašas:

COVID-19 prevencija (I dalis);

Asmens apsaugos priemonės (II dalis);

Veiksmų planas nustačius COVID-19 atvejį (III dalis).

AAP apsirengimas ir nusirengimas (I dalis);

AAP apsirengimas ir nusirengimas (II dalis).56 views
bottom of page