top of page

HI tyrimas: Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarinėse ASPĮ2022 m. Higienos institutas atliko tyrimą „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose“. Nepageidaujamus įvykius (toliau – NĮ) patiria kas dešimtas hospitalizuotas pacientas, todėl NĮ skaičiaus mažinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) jau kelis dešimtmečius yra visų pasaulio valstybių rūpestis. Lietuvoje daugiau nei pusė ASPĮ neregistruoja NĮ. Stebimas ypač menkas ambulatorinių ASPĮ įsitraukimas į NĮ stebėseną.

Tyrimo tikslas – įvertinti NĮ stebėseną ir jai įtaką darančius veiksnius stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose. Siekta išanalizuoti NĮ valdymo situaciją ligoninėse ir įvertinti pacientų saugos kultūros elementus, paveikiančius NĮ registravimą ligoninėse.

Buvo atlikti 3 tyrimai (2 kiekybiniai ir 1 kokybinis). Kiekybiniame tyrime, kurio tikslas – įvertinti NĮ valdymo situaciją ligoninėse, dalyvavo 69 ligoninės. Antrame, kokybiniame tyrime vertinta pacientų saugos kultūra ligoninėse, dalyvavo 19 ligoninių, gautos 432 sveikatos specialistų užpildytos anketos. Tarp šio tyrimo dalyvių buvo ir 6 sveikatos priežiūros specialistai.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai pateikti žemiau esančiame infografike.Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Evelina Navikonytė el. p. evelina.navikonyte@hi.lt.


____________________________________________________________________________________________

Tyrimo „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose“ pagrindiniai rezultataiNepageidaujamus įvykius (toliau – NĮ) patiria kas dešimtas hospitalizuotas pacientas. NĮ mažinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose jau kelis dešimtmečius yra visų pasaulio valstybių rūpestis. Lietuvoje daugiau nei pusė asmens sveikatos priežiūros įstaigų neregistruoja NĮ. Stebimas ypač menkas ambulatorinių ASPĮ įsitraukimas į NĮ stebėseną. Todėl buvo aktualu išsiaiškinti priežastis, kodėl neregistruojami NĮ.45 views
bottom of page