top of page

HI: Psichosocialinės rizikos veiksnių prevencijos planavimo bei vykdymo ASPĮ kompetencijų didinimasHigienos institutas kviečia į 16 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursus „Psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos planavimo bei vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose kompetencijų didinimas“.


Lietuvoje siekiant nacionaliniu mastu formuoti psichologinei (emocinei) gerovei palankų klimatą sveikatos priežiūros sistemoje bei stiprinti asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2149 patvirtintas „Darbuotojų psichologinės gerovės užtikrinimo asmens sveikatos priežiūros sistemoje veiksmų 2021–2024 metų planas“ (toliau – Veiksmų planas). Vadovaujantis Veiksmų planu, Higienos institutas organizuoja šiuos kursus.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai bus vykdomi pagal tobulinimo programą „Psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos planavimo bei vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose kompetencijų didinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-454 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.

Programos tikslas – tobulinti asmens sveikatos priežiūros darbuotojų, dirbančių administracinį darbą, kvalifikaciją gilinant jų kompetencijas psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos planavimo bei vykdymo srityje.

Tobulinimo programa skirta asmens sveikatos priežiūros specialistams, taip pat darbuotojams, dirbantiems asmens sveiktos priežiūros administracinį darbą.

Kursai vyks 2023 m. vasario 7–9 dienomis, nuotoliniu būdu. Kursai nemokami. Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Pageidaujančiuosius dalyvauti mokymuose maloniai prašome užpildyti registracijos formą interneto svetainėje http://registracija.hi.lt/ iki š. m. sausio 24 d.

Mokymai įvyks susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.


Programa (atsiųsti)


Jūsų asmens duomenys bus naudojami mokymų organizavimo tikslu. Siekiant užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Pasibaigus registracijos laikui, užsiregistravusiuosius apie dalyvavimą informuosime asmeniškai anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.


Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Karoliną Rastenytę tel. (8 5) 271 2281 arba el. paštu karolina.rastenyte@sskc.lt.


Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


Dėl iškilusių klausimų ar neaiškumų maloniai prašome kreiptis į Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausiąją specialistę Anetą Abromavičiūtę el. p. aneta.abromaviciute@hi.lt arba tel. (8 5) 212 0861.

105 views

Comments


bottom of page