top of page

HI: Naujame leidinyje – apie psichikos sveikatos kompetencijų didinimą įmonių darbuotojams

https://www.hi.lt/news/1801/1310/Naujame-leidinyje-apie-psichikos-sveikatos-kompetenciju-didinima-imoniu-darbuotojams.html


Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams 2019–2020 m.“


Šiame leidinyje pateikiama informacija apie 2019–2020 m. veiklos pagal Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašą rezultatus. Aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į darbuotojų psichikos sveikatos svarbą, esamų problemų mastą ir siekiant užtikrinti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos 12.3.4. priemonės įgyvendinimą: gerinti darbingo amžiaus asmenų psichikos sveikatą – mažinti psichosocialinės rizikos poveikį darbuotojų sveikatai, atkreipti dėmesį į psichosocialinių stresorių ir psichologinio atsparumo poveikio darbuotojų sveikatai svarbą.

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tikslas – gilinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant tam, kad būtų didinamas darbuotojų atsparumas psichikos sveikatos rizikos veiksniams ir gerinama psichosocialinė aplinka darbovietėse.

Aprašo nustatyta veikla apima psichosocialinės darbo aplinkos gerinimą ir darbuotojų kompetencijų didinimą darbo organizavimo ir psichikos sveikatos srityse. Jis skirtas savivaldybių visuomenės sveikatos biurams, organizuojantiems psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams ir darbdaviams veiklą. Aprašo įgyvendinimą nacionaliniu mastu pagal kompetenciją koordinuoja Higienos institutas.


Leidinys parengtas vykdant Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-256/V-584, 2.3.1. priemonę ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-2143 15 punktą.Daugiau informacijos teikia Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu aneta.abromaviciute@hi.lt


31 views

Comentários


bottom of page