top of page

HI: Mažėja nepageidaujamų įvykių, užregistruotų asmens sveikatos priežiūros įstaigose


Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) pirmąjį šių metų pusmetį nepageidaujamų įvykių (NĮ) užregistruota pusantro karto mažiau nei per tą patį laikotarpį 2020 m.

Per pirmuosius šių metų šešis mėnesius užregistruoti 1045 NĮ (ligoninėse – 966, ambulatorines paslaugas teikiančiose ir kitose ASPĮ – 57, socialinės globos namuose – 22), kai tuo tarpu 2020 m. – 1621. Apie NĮ pranešė 36 ASPĮ (tarp jų 15 ligoninių) iš daugiau nei 3,5 tūkst. įstaigų, turinčių licenciją vykdyti asmens sveikatos priežiūros veiklą.

NĮ grupių struktūroje vyravo NĮ, susiję su pacientų priežiūra, 44,3 proc. NĮ – pragulos ir pacientų griuvimai. Pastarųjų priežastis dažniausiai ne sveikatos specialistų veikla, o paciento charakteristikos (vyresnis amžius, lėtinės ligos ir pan.).

2019–2020 m. NĮ stebėsenos rezultatai rodo, kad užpernai užregistruoti 2666 NĮ, pernai – 3042 NĮ. 2019 m. NĮ stebėseną vykdė 140 ASPĮ, 2020 m. – 275 ASPĮ. Visgi pažymėtina, kad apie 50 proc. šių ASPĮ neužregistravo nei vieno NĮ. Ligoninių NĮ rodiklis 2020 m. (užregistruotų NĮ skaičius, tenkantis 10 tūkst. lovadienių) svyravo nuo 0 iki 36,1.

NĮ stebėseną galėjo paveikti COVID-19 situacija, turėjusi įtakos planinių paslaugų apimtims ir nuotoliniu būdu teikiamų paslaugų skaičiui. Pastebėtina, kad panaši situacija buvo ir 2019 m., bet tada NĮ registruota daugiau, palyginti su 2021 m. Mažas užregistruotų NĮ skaičius ir dideli jo netolygumai (nuo 1 iki 650) atskirose ASPĮ atspindi nepakankamą pacientų saugos kultūros brandą ASPĮ, kurią gerinant turėtų prisidėti ir ASPĮ administracija.

2019 m. Lietuvoje įteisinta nauja NĮ stebėsenos tvarka, įpareigojanti visas šalies ASPĮ teikti informaciją apie NĮ vienai nacionaliniu lygiu koordinuojančiai institucijai – Higienos institutui. Nuo 2021 m. sukūrus Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą, NĮ stebėsena kompiuterizuota. Tai suteikia galimybę nagrinėti NĮ duomenis norimu periodiškumu (iki tol šie duomenys analizuoti tik kartą per metus).


Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 54 79 arba el. p. virginija.kanapeckiene@hi.lt.

25 views

Comments


bottom of page