top of page

HI kviečia dalyvauti Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulininimo kursuose


Higienos institutas kviečia į 40 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai rengiami pagal specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas", patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“ ir užregistruotą elektroninėje sistemoje METAS.

Kursai vyks š. m. spalio 9–10, 12, 18 ir 20 dienomis nuotoliniu būdu.

Kursai mokami, kaina – 285 Eur.

Mokymo dalyvių skaičius grupėje – 15 asmenų.

Preliminari kursų programa (atsiųsti).

Pageidaujančiuosius dalyvauti mokymuose maloniai prašome užpildyti registracijos formą Higienos instituto interneto svetainėje https://registracija.hi.lt/ iki š. m. spalio 2 d.

Mokymai įvyks susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami kursų organizavimo tikslu. Siekiant užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Pasibaigus registracijos laikui, užsiregistravusius asmenis dėl dalyvavimo informuosime asmeniškai anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Karoliną Rastenytę tel. (8 5) 271 2281 arba el. paštu karolina.rastenyte@sskc.lt.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


45 views

Commenti


bottom of page