top of page

Hgienos institutas kviečia dalyvauti tyrime apie profesinį nuovargį

Higienos instituto tyrėjai kviečia asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus pasidalinti savo profesinio nuovargio patyrimu tyrime „Asmens sveikatos

priežiūros įstaigų darbuotojų profesinis nuovargis ir psichosocialinė darbo aplinka pokyčių laikotarpiu“.


Ką kviečiame: visus asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, kurie subjektyviai

jaučia patiriantys arba buvo patyrę profesinį nuovargį paskutinių trejų metų laikotarpyje.


Svarbus jūsų patyrimas ir požiūris. Nuolat kintanti darbo aplinka ir įvairūs iššūkiai (darbo krūvis, santykiai kolektyve, su pandemija susiję pokyčiai, restruktūrizavimo grėsmė, personalo kaita ir kt.) tyrėjų dėmesį kreipia į Asmens sveikatos priežiūros

įstaigose dirbančio personalo profesinės sveikatos pokyčius. Tad labai svarbu jūsų subjektyvus profesinio nuovargio (arba perdegimo) patyrimas ir požiūris į vykstančius jums reikšmingus procesus darbo aplinkoje.

Siūlome pokalbiui su tyrėjomis susitikti jums patogiu laiku, patogioje ir privatumą

saugančioje aplinkoje (mūsų siūlomose patalpose / nuotoliu / kitoje jums patogioje erdvėje).

Interviu trukmė – apie 1 val.

Tyrimo etika. Duomenys bus viešinami tik apibendrinti, neminint detalių ir panaudoti rašant mokslines publikacijas ir metodinę medžiagą, padėsiančią atpažinti ir reaguoti į nepalankią psichosocialinę aplinką darbovietėje susiduriant su profesiniu nuovargiu. Užtikrinsime jūsų duomenų konfidencialumą: jūsų vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas bei miestas ir kitos detalės nebus atskleidžiamos.


Dalyvaudami tyrime jūs:

- Prisidėsite prie gilesnės profesinio nuovargio asmens sveikatos priežiūros įstaigose

analizės ir problemos sprendimo galimybių;

- Turėsite erdvę pasidalinti savo patyrimu sudėtingu laikotarpiu, kuris leis įvardinti ir geriau suprasti save bei savo aplinką;

- Jūsų patirtis suteiks galimybę parengti mokymo medžiagą, geriausiai atitinkančią realią situaciją ir tokiu būdu prisidėti prie asmens sveikatos priežiūros darbuotojų profesinės sveikatos stiprinimo.


Dėl išsamesnės informacijos apie tyrimą ir kitas detales prašome susisiekti su Higienos

instituto Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistėmis, tyrėjomis Toma

( toma.zelenkо@hi.lt , +37061424258) ir Neringa ( neringa.bagdonaite@hi.lt , +37065691773).

26 views

Comments


bottom of page