top of page

Gydymo įstaigoms karantino metu mažinama finansinė našta

Gydymo įstaigoms mažinama finansinė našta – karantino laikotarpiu ir mėnesį po jo nebus skaičiuojami delspinigiai už nesumokėtas įmokas į sąskaitą, kurioje kaupiamos gydymo įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos.

Tai nustatyta sveikatos apsaugos ministro įsakymu pakoreguotame tvarkos apraše dėl tokių sąskaitų administravimo ir jų lėšų naudojimo.

Taip pat numatoma, kad apie įmokų nesumokėjusias įstaigas mėnesį nuo karantino pabaigos nebus pranešama Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai. Tuo siekiama, kad gydymo įstaigoms nebūtų sustabdomos licencijos.

Gydymo įstaigos, atsižvelgdamos į savo finansinę situaciją, galės pačios nuspręsti dėl įmokos sumokėjimo datos. Taip tikimasi, jog dėl koronaviruso infekcijos jos nepatirs neigiamų finansinių pasekmių.

Šie pakeitimai nėra taikomi įstaigoms, kurios gali savo veiklas vykdyti nuotoliniu būdu bei toms įstaigoms, kurioms užtikrinamas apmokėjimas už paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.


SAM informacija

Recent Posts

See All

Pasirašyta Deklaracija

LSSO kartu su kitomis sveikatos priežiūros specialistus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis su Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė Deklaraciją dėl medikų ir kartu su jais dirbančių darbuotojų,

Apribojamas specialistų judėjimas tarp įstaigų

“Kaip žinoma, labai didelė dalis sveikatos priežiūros specialistų, tiek slaugytojų, tiek ir gydytojų, dirba vienu metu dvejose (ar daugiau) sveikatos priežiūros įstaigose. Dėl šio specialistų judėjimo

Kommentare


bottom of page