top of page

Gegužės 12-oji - Tarptautinė slaugytojų diena - EFN pranešimas spaudai

Tarptautinė slaugytojų diena kasmet minima gegužės 12-ąją, Florence Nightingale gimimo metines. Šių metų Tarptautinė slaugytojų diena, minima likus mažiau nei mėnesiui iki Europos Parlamento rinkimų ir oficialaus EPSCO susitikimo sveikatos klausimais, EFN yra puiki proga apmąstyti, kokią teigiamą įtaką ES padarė slaugytojų profesijai per pastaruosius 20 metų, ir atkreipti dėmesį į didžiulius darbus, kuriuos dar reikia nuveikti.


Prieš dvidešimt metų, 2004 m. gegužės 1 d., Kipras, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija tapo ES valstybėmis narėmis. Jų įstojimas į ES ne tik paskatino ekonomikos augimą ir plėtrą, bet ir suderino slaugytojų išsilavinimą, palengvino laisvą slaugytojų judėjimą bendrojoje Europos rinkoje. Dėl to Rytų Europos slaugytojų atlyginimai ir darbo sąlygos pagerėjo!


Kas leido tai padaryti? Direktyva 2005/36/EB su V priedu ir jos pakeitimas - Direktyva 2013/55/ES. Šiomis ES direktyvomis suderintas ES slaugytojų kompetencijų pripažinimas, užtikrinami aukšti išsilavinimo standartai, kad slaugos rezultatai būtų geresni, ir sudaromos sąlygos slaugytojams laisvai judėti ES.


Praėjus dvidešimčiai metų po plėtros, Rusijai pradėjus plataus masto agresijos karą prieš Ukrainą ir suteikus kandidatės statusą Ukrainai, Moldovai ir Gruzijai, be dabartinių šešių Vakarų Balkanų šalių, šios direktyvos kartu su neseniai priimta Komisijos rekomendacija dėl judumo trečiosiose šalyse tampa dar svarbesnės EFN ir jos nariams.

Birželio mėnuo yra labai svarbus ES sveikatos priežiūros ateičiai: birželio 6-9 d. ES rinkėjai, įskaitant 3 mln. slaugytojų, bus kviečiami balsuoti renkant naują Europos Parlamentą, o birželio 21 d. ES sveikatos apsaugos ministrai susitiks Briuselyje į oficialų EPSCO sveikatos apsaugos susitikimą, kuriame bus aptarti ES vyriausybių prioritetai sveikatos priežiūros srityje ateinančiam kadencijos laikotarpiui. Kadangi abu šie klausimai turės didelį poveikį slaugai ir slaugytojų rengimui ES, EFN ir jo nariai iškėlė aiškius reikalavimus:

  1. Išplėsti ES, kad slaugytojų išsilavinimas Europoje būtų dar labiau suderintas, ir išsaugoti dabartines slaugytojų profesiją reglamentuojančias direktyvas, kurios yra labai svarbios slaugytojų profesiniam tobulėjimui.

  2. Tęsti darbą siekiant plėtoti ir derinti pažangiosios praktikos slaugos (angl. Advanced Practice Sursing, APN) programą ES, kuri yra labai svarbi siekiant ateityje užtikrinti sveikatos priežiūros darbuotojų, dirbančių pirmoje eilėje, ateitį.

  3. Investuoti į vietinę slaugytojų darbo jėgą ir saugų personalo lygį: neetiškas užsienio slaugytojų įdarbinimas ES valstybėse narėse nėra slaugytojų trūkumo sprendimas. Vietoj to, padarykite slaugytojo profesiją patrauklesnę, užtikrindami geresnius atlyginimus ir darbo sąlygas. Taip galėsime užtikrinti saugų darbuotojų skaičių. „Sprogusi uždelsto veikimo bomba Europos Sąjungoje“ pateikiamos konkrečios politinės rekomendacijos, kaip skubiai spręsti slaugytojų trūkumo problemą ES.

  4. Remtis dabartinės teisėkūros pasiekimais, pavyzdžiui, direktyva dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje, išplečiant ją, kad būtų užtikrintas slaugytojų saugumas darbo vietoje.


Slaugytojai, pasirūpinkite, kad jūsų balsas būtų išgirstas ir kad jūsų balsas būtų svarbus per artėjančius Europos Parlamento rinkimus! Tuo tarpu EFN ir toliau atidžiai stebės EPSCO sveikatos taryboje vykstančius pokyčius, kad užtikrintų slaugos ir slaugytojų mokymo ES apsaugą!

5 views

Kommentare


bottom of page