top of page

Europos slaugytojų asociacijų federacijos 111-osios Generalinės Asamblėjos apžvalga

Updated: Oct 29, 2020


2020-10-15 nuotoliniu būdu vyko Europos slaugytojų asociacijų federacijos (ESAF) generalinė asamblėja. Susitikimas turėjo įvykti Taline, tačiau, covid-19 pandemijos metu buvo nutarta perkelti renginį į skaitmeninę erdvę ir organizuoti posėdį nuotolinių ryšio priemonių pagalba. Buvo sudaryta intensyvi vienos dienos darbotvarkė, kurioje numatyti aktualiausi klausimai.

Susirinkusiuosius pasveikino ESAF prezidentė Elisabeth Adams (Airija) ir Estijos slaugytojų sąjungos viceprezdientė Gerli Liivet. ESAF prezidentė prieš pradedant darbinę sesiją pasiūlė pagerbti tylos minute dėl covid-19 užkrato mirusius pasaulio slaugytojus.

Po to vyko diskusijos aktualiais ESAF valdymo bei veiklos organizavimo klausimais. Buvo pristatyti pagrindinės veiklos kryptys, patvirtintas ESAF lobistinės veiklos bei veiksmų planas 7 metams, po ilgų diskusijų pritarta 2021m. ESAF biudžeto sąrangai.

ESAF valdybos narė Phil Ni Sheaghdha pristatė apklausos, atliktos ESAF narių tarpe rezultatus, kurie parodė, kad yra ES šalių, kuriose COVID-19 įtakotas sveikatos drabuotojų susirgimas nėra įtrauktas į profesinių ligų sąraša. Taip pat daugelyje šalių darbuotojams neskiriamos kompensacijos už šį susirgimą.Kompensacija nėra tas pats, kas nedarbingumo pašalpos mokėjimas. Kadangi šalių narių sveikatos sistemos yra skirtingos, todėl ne visi duomenys gali būti sėkmingai palyginami.

Popietinė sesija buvo skirta ESAF komitetų veiklai. 3 ESAF komitetai vienas po kito inicijavo diskusijas apie svarbius ESAF politinius dokumentus.

Profesinių reikalų komitetas, kuriam pirmininkavo Nina Hahtela (Suomija) pristatė

ESAF politinių nuostatų dokumentą „Slaugytojų mentorystė“, dalyviai inicijavo diskusiją dėl šio dokumento turinio ir svarbos. Buvo siūloma nerengti minimalių mentorystės slaugytoje standartų, nenuleisti kartelės iki minimumo, parengus bendrą standartą, patikti teisę šalyse sukurti svao reikalavimus. Kadangi diskusija užsitęsė ir vieningo sprendimo pasiekti nepavyko, tekstas paliktas tolesniam redagavimui ir galutiniam svarstymui 2021m. pavasario ESAF generalinėje asamblėjoje.

Resursų komitete, kuriam pirmininkavo Aristides Horattas (Graikija) buvo ilgai diskutuojama apie slaugytojų trūkumo Europoje problemą bei covid-19 viruso įtaką, nes pandemijos paveikti slaugytojai kartais nusprendžia palikti profesiją. Dalyviai diskutavo, kad verta reikalatu iš vyriausybių daugiau investuoti į slaugytojų rengimą, kadangi pakankamas slaugytojų skaičius gydymo įstaigose užtikrina geresnę slaugą ir turi teigiamą poveikį paciento sveikimui. Kadangi dokumento aktualumas šiuo laikotarpiu labai svarbus, buvo sutarta jo parengimą paspartinti ir siųsti pastabas ESAF.

Viešosios politikos komiteto pirmininkė, ESAF valdybos narė Jana Slovakova pristatė politinį dokumentą „Slaugytojų indėlis kovojant su klimato kaita“, ESAF nariai jį aptarė ir patvirtino.

Po komiteto posėdžių buvo skirtas laikas apvaliojo stalo diskusijai, kurios tema buvo covid-19 situacija šalyse, statistinių duomenų apžvalga, slaugytojų sergamumas, slaugytojų apsauga, saugi darbo aplinka, psichologinė pagalba sveikatos specialistams, finansinės lėšos, skirtos darbuotojams, politikų sprendimai siekiant apsaugoti sveikatos darbuotojus, sergančių sveikatos darbuotojų stigmatizavimas visuomenėje, pasirengimas antrai pandemijos bangai, kitos aktualios ir opios problemos. Visi dalyviai galėjo pateikti informaciją apie situaciją šalyje, dalintis patirtimi, kaip pandemija paveikė slaugytojų bendruomenę ir pasidalinti teigiamais ir neigiamais dalykais. Buvo suteiktas žodis visiems, norintiems pasisakyti. Dauguma šalių kalbėjo apie panašius dalykus- kritinį asmens apsaugos priemonių trūkumą gydymo įstaigose pandemijos pradžioje, darbuotojų susirgimus ir sunkiai prognozuojamą covid-19 poveikį sveikatos būklei ateityje, dialogo su vyriausybės institucijomis svarbą, mokymų darbuotojams svarbą, pasirengimą ateities iššūkiams, slaugytojų skaičiaus trūkumą dėl užsikrėtimo covid- 19 ar nutarus palikti slaugos profesiją ir sunkumus užtikrinti kokybiškas slaugos paslaugas pacientams dėl mažėjančio drabuotojų skaičiaus. Diskusijoje dalyvavo ir apie situaciją Lietuvoje kalbėjo LSSO prezidentė Aušra Volodkaitė.

Po apvaliojo stalo diskusijos buvo svarstomi kiti klausimai, bendradarbiavimas su Europos studentų asociacija, Pasaulio sveikatos organizacijos žinios, numatytos kitų ESAF susitikimų datos.

ESAF parengtas informacinis pranešimas apie generalinę asamblėją (išverstas į lietuvių kalbą):

ESAFGAapzvalga.2020-10-15
.docx
Download DOCX • 16KB

.


Parengė Aušra Volodkaitė

28 views

Comments


bottom of page