top of page

Europos slaugos mokslo akademijos konferencija

Updated: Feb 22, 2021

2021-02-19 Europos slaugos mokslo akademija, padedant Peloponeso universitetui (Graikija), organizavo nuotolinę konferenciją tema "Politikos formavimas - kaip slaugytojai galėtų įtakoti pokyčius".

Konferencija surinko slaugytojus mokslininkus iš visos Europos ir pasaulio, kurie kartu siekia pažangos slaugos mokslinių tyrimų srityje, bendradarbiavimo plėtros ir galimybės gilinti slaugos suvokimą. Be to, šis susitikimas siekė didinti supratimą apie slaugos tyrimus Europoje ir už jos ribų dabartiniu internetinių susitikimų ir bendravimo laikotarpiu.


Šių metų susitikimo tikslas - suteikti platformą akademijos nariams ir ne tik nariams mokytis, diskutuoti, kurti tinklus ir gauti bei pateikti naujų idėjų ir įkvėpimo svarbia tema. Susitikimas yra susijęs su slaugos politikos formavimu. Kol kas slaugos strategija ir politiniai sprendimai visoje Europoje nėra labai tvirti. Tačiau yra sėkmingų pavyzdžių, kaip slaugytojai gali įtakoti politinius sprendimus ir pačios dalyvauti politikoje. Norint sustiprinti politikos formavimą, būtina tobulinti slaugytojų žinias, įgūdžius ir kompetenciją vadovavimo, įtakos ir vadovavimo srityse bei jų gebėjimą keistis.

Buvo nagrinėjamos švietimo, mokslinių tyrimų, klinikinės praktikos, Europos finansavimo, politinių sprendimų priėmimo ir geros praktikos pavyzdžiai Europoje ir užsienyje.


Susitikime dalyvavo ir pranešimą skaitė Europos slaugytojų asociacijų federacijos (ESAF) generalinis sekretorius Paul de Raeve, kuris kalbėjo apie ES lobistines strategijas, atitinkančias naują politinį kontekstą.


Paul de Raeve pirmiausia išreiškė norą padėkoti visiems slaugytojams už labai sunkų darbą ir atsidavimą profesijai dirbant ypatingai sunkiomis sąlygomis, covid-19 pandemijos emtu.

Europos slaugytojų asociacijų federacija skaičiuoja 50 metų veiklos. Visus šiuos metus bendradarbiauja su Europos politikais ir siekia įtakoti slaugytojams aktualius politinius sprendimus. Priimant politinius sprendimus, slaugytojai dažnai pamirštami, covid19 pandemija tai parodė dar ir dar kartą.

Vis dėlto ESAF atstovai eina į Europos Parlamentą, siekdami išreikšti slaugytojų nuomonę.

ESAF veikloje yra iškelti 3 pagrindiniai prioritetai. Galime turėti jų ir 150, bet politikoje tai neveikia, nes siekiant politinių sprendimų reikia konkretumo.

Turime teikti, ko konkrečiai Europos slaugytojai ir ESAF tikisi iš politikų.


 1. pav. ESAF veiklos prioritetai


Be abejo, pastarųjų metų pagrindinė tema - covid-19. Slaugytojais itin pasitiki pacientai visame pasaulyje, tačiau yra kiti veiklos prioritetai (1 pav.):

 1. Kokybė ir saugumas. eSveikatos paslaugos;

 2. Slaugytojų judėjimas (Direktyva 55, 31 straipsnis. ESAF kompetencijų sąranga);

 3. Slaugytojų resursų sudėtis.

Vyksta darbas su Europos Komisija, jos Direktoratais, visais susijusiais asmenimis. Yra svarbu socialinis dialogas, slaugytojų atlyginimai, kvalifikacijos pripažinimas, skaitmeninių technologijų sektoriaus plėtra, sveikatos sistemų stiprinimas kuriant reikalingą teisinį pagrindą. Labai svarbus solidarumas, nes ES negalime dirbti nesant solidarumo. Taip pat reikalingi slaugos mokslinių tyrimų duomenys, įrodymai, kurie pagrįstų mūsų veiksmus.


2 pav. ESAF lobistinė veikla ES, įtakojanti slaugytojus ir slaugą


Kalbėdami apie prioritetus veikloje, kalbame apie slaugytojų atlyginimus, būtinas investicijas į slaugą, nuolatinį profesinės kvalifikacijos tobulinimą. taip pat kitus slaugytojams ir slaugai aktualius lobistinius procesus (2pav.)

Slaugytojų profesinės kvalifikacijos pripažinimas tarp šalių narių, siekiant slaugos paslaugų kokybės ir pacientų apsaugos (Direktyva 55).

Kartais ES šalių vyriausybės priima svarbius sprendimus net neklausdami slaugytojų nuomonės, tačiau tokios konsultacijos yra būtinos (Prtoporcingumo Direktyva)

Susižeidimų aštriais instrumentais prevencijos Direktyva - jos rengime aktyviai dalyvavo ESAF.

ESAF dalyvauja įvairiuose ES lygmens projektuose. ESAF siekia, kad atliekant mokslinius tyrimus būtų kaupiami duomenys apie slaugą ir slaugytojus.

Skaitmeninės technologijos sveikatos sektoriuje.


ESAF turi politinį balsą, bet mus reikėjo balso mokslo tyrimų srityje. Reikėjo politinio balso, suvienyto su mokslo balsu, kuris pasiektų ES institucijas.

ESAF įsteigtas Europos slaugos mokslo tyrimų fondas sujungia tyrėjus bei ES šalių Nacionalines slaugytojų asociacijas, šio fondo misija yra įtakoti ES ir jos institucijas (EK) pasinaudojant tyrimų duomenimis.

ESAF kuria tyrimais pagrįstus politinius dokumentus, ruošiami ir nauji dokumentai aktualiais klausimais.


Atsakydamas į klausimą apie politinę įtaką ES, Paul de Raeve atsakė, kad labai svarbu pasitikėjimas, kurį sukurti užtrunka nemažai laiko. Eianant į ES instutucijas gali neatsiverti durys, todėl reikai stiprių partnerių ir koalicijų, jei gali įeiti gydytojai - tenka eiti su jais. Po kelių metų, sukūrus pasitikėjimą, atsiveria daug durų.

Taip pat labai svarbu išskirti prioritetus, ko nori, kaip to nori pasiekti, ką siūlai ir kokie įrodymai pagrindžia siūlymus. Nereikia prirašyti 20 lapų, užtenka pusės lapo ir kompetencijų, žinių, kaip įtakoti politikus, kad įrodytum jiems savo reikalavimų pagrįstumą per 5 min. Tai išmokti reikia laiko ir paturties.Moriah Ellen, Izraelis. "Tyrimais grįstos politikos gerosios patirtys ir kaip slaugytojai gali tame dalyvauti? "


Pranešėja teigė, kad svarbu lyderystės slaugoje ugdymas ir jos stiprinimas, kad slaugytojai turėtų svarbius vaidmenis sprendimų priėmimo procesuose. Juose aktyviai dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacija, Tarptautinė slaugytojų taryba. Tačiau šalyse

slaugytojai dažnai neįtraukti į sprendimų priėmimo komitetus, kur svarstomi aktualūs slaugytojai klausimai, pvz. slaugytojai dažnai neįtraukiami covid-19 valdymo sprendimų priėmimą šalyse. Tačiau, kai reikia veikti- slaugytojams tenka didelis krūvis - pacientų priežiūra, mokymai, vakcinacijos įgyvendinimas.

Yra įvairios kliūtys, kurios įtakoja slaugytojų neįtraukimą į politikos procesus, pvz. nepasitikėjimas, politinis nenoras ir kt.

Mums reikia daugiau mokslinių tyrimų apie slaugytojų dalyvavimą politikoje, šiuo metu yra daug dokumentų apie slaugos praktiką, tačiau ne apie politiką. Reikia plėtoti mokslo tyrimus šioje srityje. Tai yra ir menas, ir mokslas. Reikia efektyvios komunikacijos, kurti ryšius, naudoti PSO parengtus dokumentus, mokytis kaip daryti politinę įtaką.


Dalyvaukite politiniuose procesuose:


Kaip teigė buvusi Tarptautinės slaugytojų tarybos (TST) prezidentė Judith Shamian ir Leslie Moncuso "Slaugytojai turi turėti vietą prie (diskusijų) stalo, jei nėra vietos- ateidami atsineškite savo kėdę".Vyko apvaliojo stalo diskusija tema "Kas vyksta Europos slaugoje: resursai, efektyvi praktika, lyderystė, politiniai veiksmai ir matomumas".

Savo pranešimais ir įžvalgomis dalijosi lektoriai:

Carey McCarthy, Pasaulio slaugos situacijos ataskaita Europai;

Aisha Holloway, Efektyvios praktikos įrodymai Europoje;

Lisa Bayliss-Pratt, Slaugos lyderystė Europoje

Barbara Stilwell, Slaugos politiniai veiksmai Europoje

Annette Kennedy (TST prezidentė), Slaugos matomumas Europoje.


Antroje konferencijos dalyje lektoriai nagrinėjo tokią svarbią temą kaip mokslinių duomenų informacija paremtos politikos formavimas bei iššūkis slaugytojams ir akušeriams.

mokslininkai kalbėjo, kad pasaulį paveikė covid-19 pandemija ir su ja susijusios problemos, politika turi palaikyti medicinos darbuotojus bei jų reagavimą į pandemijos situaciją. Šiuo laikotarpiu yra galimybės įvertinti, kaip buvo pakeista slaugos akušerijos politika.


Sipa Pietikainen, Suomijos parlamentarė, kalbėjo, kad reikia atlikti daugiau slaugos mokslinių tyrimų bei įtraukti į tyrimų atlikimą studentus. Reikalinga tyrimais grįsta slauga, - mokslu grįstas žinias būtina įtraukti į teorinius slaugos mokymo pagrindus bei į slaugos praktiką. Tam reikia investuoti į slaugą. Taip pat slaugytojams reikia užmegzti kuo daugiau kontaktų, turėti reikiamų ryšių.

Paula di GIulio - Italija- teigė, kad svarbu lyderystė, pradedant nuo praktikos, iki visų aukštesnių lygių. Taip pat svarbu finansavimas, tyrimams skirti pinigai.


Prof. Natalija Fatkulina kalbėjo, kad yra vienodai svarbūs mokslo tyrimais pagrįsti politiniai sprendimai arba informuoti sprendimai. Sveikatos politikai dažnai priklauso skkirtingoms partijoms, tačiau moksliniai tyrimai nepriklauso nuo partijų. Slaugytojai turi siūlyti galimus sprendimus politikams. Politinę įtaką šalyje gali turėti bet kas- mokslininkas, tyrėjas, ne tik politikas. Mums reikia daugiau pasiruošusių slaugytojų, kurios turi plačias pažiūras, kad įsitrauktų ir dalyvautų sprendimų priėmimo procesuose. Skatinu slaugytojus būti drąsius ir dalyvauti sprendimų priėmime visais lygiais. Reikia bendradarbiauti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Be slaugytojų nėra sveikatos sistemos - svarbu būti kartu, remti vieniems kitus, keisti pasaulį.

Svarbu, sakyti ne tai, ko mums norisi, o argumentuoti, motyvuoti, kodėl reikalingi tie pokyčiai (pvz. gali pagerinti gyvenimą šalyje, ekonomiškai naudingi).


Diskusijos dalyviai teigė, kad po pandemijos galimai pagerės slaugytojų darbo sąlygos, nes pasaulis pamatė slaugytojų svarbą kovoje su pandemija. Slaugytojų vaidmuo pandemijos metu labai išsiplėtė. Todėl būtina ir toliau akcentuoti slaugos ir slaugytojų reikšmę bei reikės ir toliau kovoti dėl geresnių slaugytojų darbo sąlygų.

Tačiau slaugytojai pandemijos laikotarpiu tapo labiau pažeidžiami, kenčia nuo potrauminio sindromo, streso, ypač dirbantys pagyvenusių žmonių priežiūros sferoje. Taip pat gilėja slaugytojų trūkumo problema visame pasaulyje, kadangi dabartinė situacija kelia grėsmę, kad vis daugiau slaugytojų paliks slaugos profesiją.Apibendrinimas:


Konferencijos metu ypatingai akcentuota slaugytojų lyderystė, profesinės iniciatyvos, drąsos poreikis. Taip pat šalims reikia mokslo tyrimų duomenų, slaugytojų istorijų, parodančių jų darbą, derybose reikia naudotis duomenimis, argumentuoti, kodėl reikalingi pokyčiai ir kokia jų nauda ne tik slaugyojams, bet ir benduromenėms. Politikai turi matyti perspektyvas, ką gali pakeisti jų sprendimai, ne tik asmeninį besiderančių darbuotojų interesą, bet ir naudą visuomenei.


Konferencijos metu:

 • ESAF paragino teikti finansavimą slaugos mokslo tyrimams

 • Pranešėja Ellen Moriah pacitavo TST prezidentės siūlymą: Slaugytojai turi turėti vietą prie (diskusijų) stalo, jei nėra vietos- ateidami atsineškite savo kėdę

 • Dauguma pranešėjų akcentavo, kad šalyse turi būti vyriausiojo slaugytojo pozicija Sveikatos apsaugos ministerijoje.

 • Taip pat buvo išsakytos mintys, kad nereikia teigti, kad slaugytojas gali pakeisti gydytoją. Slaugytojas turi dirbti savo darbą ir taip gali sumažinti kitų sveikatos specialistų darbo apimtis.

 • TST prezidentė paminėjo slaugytojus, mirusius nuo covid-19 ligos visame pasaulyje, bei prašė politikų daugiau nedaryti tokios klaidos ir neleisti darbuotojams jaustis neapsaugotiems, taip pat akcentavo mokymų svarbą, kurie užtikrintų darbuotojų pasirengimą susidurti su įvairiais iššūkiais. Taip pat siūlė keisti požiūrį į slaugytojus ir stiprinti šią profesiją bei vertinti darbuotojus.

 • Covid- 19 - galimybė slaugos profesijai- politinis langas derybos siekiant slaugytojų gerovės.

 • Visapusiškai aptarta slaugytojų lyderystė, slaugytojų dalyvavimas ir įtaka politiniams procesams.

 • Informuota politika ir politiniai sprendimai, priimami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų diktuojamas žinias. Vyriausiojo slaugytojo pareigybės poreikis SAM.

 • Diskutuota apie mokslo tyrimais grįstus- mokslo tyrimų duomenimis informuotus sprendimus

 • Apotarta finansavimo mokslo tyrimams svarba. Būtinybė mokytis kaip kalbėti su politikais kaip bendrauti tarpusavyje. Būtina drąsa ir siekis dalyvauti visuose sprendimų priėmimo lygiuose.

Renginys visus įkvėpė tęsti savo darbus, nepavargti diskutuoti su politikos kūrėjais, tinkamai argumentuoti savo siūlymus, siekti slaugytojų ir bendruomenių gerovės, aktyviai dalyvauti politiniuose procesuose.74 views

Comments


bottom of page