top of page

Europos medicinos informatikos federacijos Slaugos informatikos Generalinė Asamblėja2020-12-07 vakare nuotoliniu būdu Europos medicinos informatikos federacijos Slaugos informatikos (EFMI*NI) atstovai rinkosi į Generalinę Asamblėją. Renginyje dalyvavo slaugos informatikos srities specialistai iš daugelio Europos šalių: Norvegijos, Švedijos, Suomijos, DanijosItalijos, Ispanijos ir kitų. Taip pat dalyvavo stebėtojai iš Izraelio, Kanados.

Pirmą kartą Asamblėjoje buvo pakviesta dayvauti LSSO prezidentė Aušra Volodkaitė.

Asamblėjos metu kalbėjo svečias - Europos slaugytojų asociacijų federacijos (ESAF) generalinis sekretorius Paul de Raeve, kuris pristatė pranešimą tema: "Slaugytojų svarba slaugos informatikoje dabar ir ateityje - kaip mes Europoje galime dirbti kartu".

Pranešėjas kalbėjo apie medicinos duomenų skaitmenizavimą, elektroninius gydytojų įrašus bei apie tai, kad reikalingi elektroniniai sveikatos įrašai- ne tik duomenys apie persirgtas ligas ir gydymą, bet ir apie gyvenseną, profilaktiką, prevenciją ir kt. kad procesuose turi dalyvauti ir slaugytojai. Skaitmeninės technologijos turi padėti slaugytojams ir palengvinti jų darbą, o ne sukelti papildomą stresą ir didinti darbo krūvį bei apimtis. Paul de Raeve savo kalboje pabrėžė, kad tikisi produktyvaus bendradarbiavimo ir galimybės vykdyti lobistinę veiklą. Šiuo metu ESAF dalyvauja diskusijose Europos Parlamente, Europos Komisijoje, kur svarstoma skaitmeninių technologijų plėtros darbotvarkė. Jo nuomone, reikalingas jungtinis koncentruotas dokumentas, kuris padėtų lobistiniuose procesuose konkrečiai išreikšti, kokių plėtros tendencijų tikisi Europos slaugytojai. Diskusijos metu buvo nuspręsta prisidėti rengiant tokį dokumentą.

Atsižvelgiant į darbotvarkę, buvo pristatytas ankstesnės Generalinės Asamblėjos protokolas. Europos medicinos informatikos federacijos Slaugos informatikos padalinio vadovė Inge Cort Madsen pristatė veiklos ataskaitą, kurioje minėjo įvykusius renginius slaugos informatikos temomis, ateities strategijos kryptis 2021-2023m. bei bendradarbiavimo planus. Vėliau šalių atstovai dalijosi savo patirtimi apie situaciją šalyse, kiek slaugytojai dalyvauja sveikatos informatikos srityje, kokios ateities tendencijos ir galimybės. 1,5 val. užtrukęs renginys suteikė galimybę susipažinti su Europos medicinos ir slaugos informatikos atstovais, numatyti bendradarbiavimo galimybes įtakojant lobistinius procesus.LSSO biuro informacija

14 views

Commenti


bottom of page