top of page

Erasmus+ projektas slaugos praktinio mokymo kokybei gerinti

2018 m. rugsėjo mėn. pradėtas vykdyti Erasmus+ KA2 programos finansuojamas projektas “Kokybiškas praktinis mokymas, rengiant kompetentingus slaugos studentus” (angl. Quality Mentorship for Developing Competent Nursing Students - QualMent). Projektą koordinuoja Celje slaugos kolegija (Slovenija). Projekte dalyvauja dar keturi partneriai:

  • Oulu universitetas (Suomija),

  • Alikantės universitetas (Ispanija),

  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra bei

  • Europos slaugytojų federacija (Belgija).

Projektas truks iki 2020 metų pabaigos ir jo biudžetas sudarys 230 tūkst. eurų.

2018 m. lapkričio 26-27 d. Celje, Slovenijoje vyko projekto partnerių pirmasis susitikimas. Jo metu partneriai pristatė savo institucijas ir slaugytojų rengimo sistemas.Projekto vadovas Boris Miha Kaučič priminė projekto tikslą: parengti kokybišką slaugos praktikos mokytojų rengimo programą bei padėti pagrindą vieningam slaugos praktikos mokytojų rengimui Europos Sąjungos šalyse.

Tikslui pasiekti atskiruose projekto pakopose, pakaitomis vadovaujant kiekvienam iš partnerių, bus

  • parengtas slaugos praktikos mokytojų rengimo teorinis modelis,

  • sukurta jų rengimo programa (aprašas ir medžiaga),

  • atliktas turimų slaugos praktikos mokytojų kompetencijų tyrimas prieš ir po mokymo pagal naująją programą,

  • bus įvertinta ir tobulinama programa, galiausiai ją išverčiant į visų Europos Sąjungos šalių kalbas.

Praktikos mokytojų programa bus viešinama ir įgyvendinama kartu su kokybiško praktinio mokymo klinikinėje aplinkoje gairėmis.

LSMU įsipareigojimas šiame projekte susijęs su pažengusiųjų lygmens programos, skirtos slaugos praktikos mokytojams, parengimu. Šioje programoje turėtų būti toliau plėtojamos praktikos mokytojų kompetencijos, reikalingos objektyviai vertinant studentą, skatinant jo reflekciją bei telkiant jam grįžtamąjį ryšį.

Tai jau trečiasis tarptautinis projektas slaugos praktinio mokymo tematika nuo 2005 m., kuriame dalyvauja LSMU Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra. Katedros dėstytojai vykdo slaugos praktikos mokytojų podiplominį mokymą nuo 2009 m. Esama 36 val. programa skirta pradedantiesiems praktikos mokytojams. Ją iš viso yra išklausę daugiau nei 140 slaugytojų bei 20 akušerių, dauguma – iš Kauno klinikų. Naujoji QualMent projekte parengta pažengusiųjų lygmens programa išplės praktikos mokytojų kompetencijas bei pagerins slaugos studentų rengimą klinikinėje aplinkoje.

Su projektu susijusi informacija viešinama Twitter ir Facebook paskyrose (@QualMentProject).


Prof. Olga Riklikienė
254 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page