top of page

EFN pareiškimas dėl medikų vaidmens Izraelio ir Gazos konflikto metu

Updated: Oct 25, 2023


Sveikatos priežiūros specialistai, ypač slaugytojai, vėl atsiduria pavojuje dėl Izraelio ir Gazos konflikto. Slaugytojai ir daugelis kitų sveikatos priežiūros specialistų turi tęsti savo darbą gyvybei pavojingomis aplinkybėmis, daugelis jų yra sužeisti arba žuvo.


EFN yra labai susirūpinusi dėl šių slaugytojų darbo sąlygų ir aplinkos. Smerkia išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas. Todėl EFN ragina visas šalis konflikto šalis gerbti tarptautinį medicinos ir sveikatos priežiūros neutralumo principą, kad būtų laikomasi ir ginamos žmogaus teisės, saugoti ir gerbti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir užtikrinti gyventojų ir sveikatos priežiūros specialistų saugumą (plg. Ženevos konvenciją1).


EFN smerkia teroristinius išpuolius ir ragina skubiai sukurti saugias erdves ir užtikrinti saugų praėjimą Gazos ruože įstrigusiems civiliams gyventojams, taip pat ragina gerbti žmogaus gyvybę nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, religijos, etninės priklausomybės ar profesijos.


Pacientai turi turėti visas galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos priežiūros specialistams neturi būti trukdoma atlikti savo profesines pareigas, o bet kokie veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią arba taikyti sankcijas už jų atlikimą, turi būti draudžiami. Jų pareigą rūpintis gyvybės apsauga, prieštarauja tarptautinei teisei. Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra žmogaus teisė. Bet koks išpuolis prieš sveikatos priežiūros specialistus ir jų slaugomus pacientus yra visiškai nepriimtinas.


EFN pareiškimas dėl Izraelio ir Gazos konflikto - 2023 m. spalio mėn.

4 views

Commentaires


bottom of page