top of page

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu asmuo galės dirbti baigęs tam tikrą studijų modulįNuo šių metų kovo 11 d. įsigaliojo pakeitimai, aktualūs darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems DSS tarnybos funkcijas arba jų dalį. Šie pakeitimai suteikia teisę DSS specialistu dirbti asmenims, baigusiems aukštojo mokslo studijų programos modulį, kuriame yra įtrauktos visos temos, nurodytos Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 2 priede. Pakeitimai priimti suteikiant papildomų galimybių ir siekiant paskatinti aukštąsias mokyklas aktyviau įsitraukti į DSS specialistų parengties procesą, plėtoti saugos kultūros sampratą tarp studijuojančiųjų.


VDI DSS skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Jolita Urbanavičienė pažymi, kad asmenims, turintiems baukštąjį išsilavinimą ir baigusiems minėtą aukštojo mokslo studijų programos modulį, bus netaikomas reikalavimas tikrintis DSS žinias VDI. DSS specialisto kompetenciją patvirtins aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodytas atsiskaitytas DSS specialisto modulis (dalykas) ir ekonominės veiklos sritys, kuriose toks specialistas turi kompetenciją vykdyti veiklą, arba aukštojo mokslo studijų pažymėjimas, kuriame nurodyta DSS specialisto kvalifikacija arba yra įrašas apie suteiktą teisę vykdyti DSS specialisto veiklą ir nurodytos ekonominės veiklos sritys, kuriose šis specialistas turi kompetenciją vykdyti tokią veiklą. Svarbu pastebėti, kad šie pakeitimai neturi įtakos dabar vykdomiems DSS specialistų, darbdavių ir darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių DSS tarnybos funkcijas, mokymams pas švietimo teikėjus, kurie turi VDI leidimą mokyti pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas mokymo programas. Baigus švietimo teikėjų vykdomus DSS mokymus, DSS žinios vis tiek bus tikrinamos VDI.


Vyriausioji darbo inspektorė akcentuoja, kad šiuo pakeitimu skatinamos aukštosios mokyklos prisidėti prie DSS specialistų parengties ir suteikti galimybę studijuojantiesiems įgyti papildomą, darbo rinkoje naudingą kompetenciją, kad būsimi specialistai sėkmingiau prisitaikytų kintančioje darbo rinkos aplinkoje.

VDI tikisi, kad aukštosios mokyklos papildys inžinerinių, socialinių, ypač teisės studijų krypties, ir kitų mokslų studijų programas atitinkamu moduliu ir prisidės prie aukštesnės kvalifikacijos DSS specialistų parengties.


Anot inspektorės, svarbu pabrėžti, kad jei asmenys baigė aukštojo mokslo studijų programose bendruosius DSS modulius dar iki įsigaliojant nurodytiems teisės aktų pasikeitimams, DSS specialistais dirbti savaime teisės neįgis.


Be to, anot J. Urbanavičienės, svarbu žinoti, kad tiek baigusiems aukštojo mokslo studijų modulį, tiek baigusiems švietimo teikėjų mokymus, DSS specialistams vis tiek reikės tobulinti kompetenciją bei dalyvauti seminaruose ir mokymuose 50 valandų per 5 metus.


Kontaktams:

komunikacija@vdi.lt

mob. 8 698 73 025


Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius

www.vdi.lt


Konsultuojame:

el. paštu info@vdi.lt, raštu ir VDI Facebook paskyroje

telefonu (8 5) 213 9772  (I–IV 9.00–15.00, V 9.00–14.00, pertrauka 12.00–13.00)

Žinote, kur dirbama nelegaliai? Praneškite raštu, pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750

arba per mobiliąją programėlę „Žinok teises“26 views
bottom of page