top of page

Darbo kodekso pakeitimai. VDI informacijaMamadienis ir tėvadienis – ir auginatiems vieną vaiką. Mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, įgyja teisęs į papildomą poilsio laiką („mamadienį ir tėvadienį“) 1 kartą per 3 mėnesius, o auginantys du vaikus iki 12 metų, kai vienas ar abu vaikai turi negalią, - 2 dienos per mėnesį (iki šiol buvo 1 d.). Ne visas darbo laikas. Dirbti ne visą darbo laiką galės darbuotojas, slaugantis šeimos narį ar kartu gyvenantį artimąjį. Šią teisę turės darbuotojai, auginantys vaikus iki 8 m. Nuotolinis darbas ir lankstus darbo laikas. Jeigu nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki 8 m., ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m. paprašo dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys privalo tenkinti tokį prašymą. Išskyrus atvejus, kai darbdavys įrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas. Ta pati nuostata galioja ir darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Šie išvardinti darbuotojai turi galimybę dirbti jų pageidaujamu darbo laiko režimu. Jei įvaikinote. Patikslinti tėvystės ir vaiko priežiūros terminai, kai yra įvaikinamas vaikas, tėvystės atostogos turi būti suteiktos anksčiau nei atostogos vaikui prižiūrėti. Nemokamos atostogos. Įtvirtinta galimybė suteikti nemokamas atostogas ne tik slaugant sergantį šeimos narį, bet ir kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį. Nemokamas laisvas laikas. Nustatyta, kad darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką ir darbuotojui, jeigu jo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, pvz., liga ar nelaimingu atsitikimu. Diskriminacijai – Ne. Įtvirtintos nuostatos, draudžiančios diskriminuoti darbuotoją dėl to, kad jis naudojasi Darbo kodekso suteiktomis garantijomis, pvz., dirba lanksčiu darbo

grafiku, prašo papildomų atostogų ir kt. Bei dėl šeiminės padėties. Darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio valia dėl to, kad darbuotojas naudojasi Darbo kodekse numatytomis garantijomis. Psichologiniam smurtui – Ne. Įtvirtinta pareiga darbdaviui įprastais darbovietėje būdais skelbti informaciją kokių priemonių imasi psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti. Išbandymo terminas. Papildyta nuostata dėl terminuotų sutarčių. Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam negu šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui (atitinkamai trumpesnis negu trys mėnesiai). Pranešimas apie darbo sąlygas. Papildyta kokią informaciją iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti darbuotojui: teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia; socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimai ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas. Atkreipiame dėmesį, kad šio Darbo kodekso straipsnio pakeitimo pagrindu pakoreguota pavyzdinė darbo sutarties forma. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd2b66800f2811edb4cae1b158f98ea5?fbclid=IwAR3XqdQ2Zg58cGro7RT0pT3OSazj7JnRTnbRwcw5wUCKvb__NhRRsB_AqfY Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Nutraukti darbo sutartį minimu pagrindu nuo šiol galės ir darbuotojai, kurie namuose slaugo kartu gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Taigi, minimas darbo sutarties nutraukimo pagrindas bus taikomas netik slaugantiems šeimos narį. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Papildyta, kad nutraukiant darbo sutartį minimu pagrindu, įspėjimo terminai bus trigubinami ir tiems darbuotojams, kurie pateiks išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą. Laikinojo įdarbinimo įmonės. Įtvirtinta pareiga laikinojo įdarbinimo įmonėms kartą per mėnesį teikti Valstybinei darbo inspekcijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka informaciją apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimus galite rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f253c38000e511ed8fa7d02a65c371ad


VDI skaidres apie aktualius DK pakeitimus galite peržiūrėti ČIA.

Informacijai: VDI komunikacija

Mob. 8 612 29 596

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
61 views

Comments


bottom of page