top of page

Dėl viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos

Lietuvos slaugos specialistų organizacija ir Lietuvos gydytojų sąjunga 2019 m. vasario 18 d. pateikė LR Vyriausybei raštą (atsisiųsti) dėl ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos.


Dokumente yra teigiama, kad „<...> dalis strategijos nuostatų jau yra sėkmingai įgyvendinamos, nes tai lėmė 2017 m. pasirašyta LNSS šakos kolektyvinė sutartis, atnaujinta 2018 m., joje pasiektas susitarimas dėl sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų DU kėlimo pradėtas nuosekliai įgyvendinti (2017 m. sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų DU didėjo 8 proc., 2018 m. 20 proc., šiuo metu siekia 198 proc. VDU, 24 tūkst. slaugytojų DU iš mažiausiai uždirbančiųjų pakeltas iki DU artėjančio prie šalies VDU). Suplanuotas nuoseklumas – 2019 m. numatoma didinti 15 proc., kad iki 2020 m. būtų pasiektas susitarimo tikslas ir gydytojų VDU būtų 3 šalies VDU, slaugytojų – 1,5 šalies VDU (2017 m. susitarimas). <…>


Gydytojų ir slaugytojų organizacijų pasiekti susitarimai negali būti lėtinami, nes tai gali lemti krizinę situaciją sveikatos sistemos darbo rinkoje. Todėl siūlome “Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos“ IV skyriaus „Viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo“ Sveikatos sektoriui dalį papildyti straipsniu ir koreguoti formuluotes, įvardinant nuoseklų pasiektų susitarimų įgyvendinimą ir tolimesnį VDU kėlimo 2021 – 2025 tęstinumo užtikrinimą.


Siūlome papildyti straipsniu:

1. Įgyvendinti LNSS Šakos kolektyvinės sutarties ir jau patvirtintų susitarimų nuostatas iki 2020 m. II ketvirčio pasiekti, kad gydytojų VDU (bruto) 2020 m. antro pusmečio pradžioje būtų ne mažesnis kaip 3250 eurų, slaugytojų VDU (bruto) – ne mažesnis kaip 1625 eurų.


Siūlome keisti formuluotę:

2. Užtikrinti nuoseklų DU kėlimo tęstinumą 2021 – 2025 m., laikantis nuostatos, kad gydytojo vidutinis atlyginimas šalyje turi siekti ne mažiau nei 3 šalies VDU, o slaugytojų – ne mažiau nei 1, 5 šalies VDU. Papildomas atlyginimų didinimas sietinas su sveikatos priežiūros tinkle pertvarka ir bendraisiais asmens ir visuomenės sveikatos gerėjimo rodikliais, atsižvelgiant į sąlygas darbo rinkoje. Didėjant gydytojų atlyginimams, sistemiškai peržiūrimi ir gydytojų rezidentų pareiginės algos koeficientai. <..>”


Visą dokumentą gali atsisiųsti ČIA.

LSSO biuro informacija

Comentarios


bottom of page