top of page

Dėl periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo dėl covid-19

VDI informauoja, jog nuo 2022 m. vasario 4 d. neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ 2 punktas (su visais Sąrašo pakeitimais ir papildymais).

Taigi nuo šiol darbuotojai, patenkantys į minėto teisės akto ribas, nebeturi pareigos periodiškai tikrintis sveikatą. Darbuotojai, kurie buvo nušalinti nuo darbo dėl to, kad atsisakė periodiškai tikrintis sveikatą, turi būti raštu informuoti apie nušalinimo pabaigą.

Daugiau informacijos apie darbo santykių reguliavimą ekstremalios situacijos metu galite rasti VDI interneto svetainėje: http://www.vdi.lt/Forms/Tema_Eile.aspx?Tema_ID=69
30 views

Kommentare


bottom of page