top of page

Baltijos šalių socialinės apsaugos ministrai kviečia teikti humanitarinę pagalbą Ukrainos žmonėms


https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/baltijos-saliu-socialines-apsaugos-ministrai-kviecia-teikti-humanitarine-pagalba-ukrainos-zmonemsLietuvos, Latvijos ir Estijos socialinės apsaugos ministrai dar kartą patvirtina visokeriopą paramą Ukrainai socialinės apsaugos srityje ir ragina visus Europos Sąjungos ministrus, atsakingus už socialinius reikalus, prisijungti prie pilietinės Ukrainos visuomenės įgalinimo, užtikrinant sklandžią socialinės paramos Ukrainos žmonėms tiekimo grandinę.

„Baltijos šalys telkia visus įmanomus žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Esame pasirengę priimti Ukrainos žmones, bėgančius nuo karo, ir suteikti jiems reikiamą pagalbą: maistą, apgyvendinimą ir psichologinę pagalbą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Baltijos šalių ministrai kviečia visas šalis paremti ir aukoti Raudonajam Kryžiui, Maltos ordinui, Caritui, „Gelbėkit vaikus“, Maisto bankui ir kitoms tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios padeda užtikrinti didesnę humanitarinę pagalbą Ukrainos žmonėms.8 views
bottom of page