top of page

Atsisveikiname Seliome Šešeikiene, slaugytoja, buvusia LSSO Telšių skyriaus direktoreSlaugytojų bendruomenė liūdi mirus Seliomei Šešeikienei (68m.), aktyviai LSSO narei ir visuomeninei veikėjai, buvusiai LSSO Telšių skyriaus direktorei. Seliomę prisimename kaip labai nuoširdžią slaugytoją, LSSO Telšių skyriaus darbuotoją, atstovavusią slaugytojų interesus, prisidėjusią prie profesinęs sąjungos veiklos plėtros Telšių skyriuje, daugelio iniciatyvų autorę, socialinio dialogo palaikytoją, slaugytojų bendruomenės vienytoją. Taip pat- kaip puikią slaugytoją, mylėjusią savo profesiją ir nuoširdžiai dirbusią su pacientais, gerbiamą kolegų ir pacientų.


Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionės giminėms, artimiesiems, buvusiems kolegoms, draugams, bendraminčiams.LSSO Direktorių Taryba


30 views

Comments


bottom of page