top of page

Atliekamas tyrimas, kurio tikslas - ištirti gydytojų ir pacientų lūkesčius tarpusavio komunikacijoje

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto asistentė Lina Gedrimė bei darbo vadovė VU MF prof. dr. Natalja Fatkulina atlieka mokslinį - tiriamąjį darbą, kurio tikslas yra ištirti gydytojų ir pacientų lūkesčius tarpusavio komunikacijoje sveikatos priežiūros įstaigose Lietuvoje.

Atsakydami į tyrimo metu naudojamą klausimyną, kiekvienas galite padėti gerinti sveikatos mokslų studijų kokybę, ypač komunikacijos srityje.

Tyrėjai nesiekia įvertinti individualų gydytoją ar atskirą sveikatos priežiūros įstaigą, juos domina tik komunikacijos proceso kokybės gerinimas.

Klausimynas yra anonimiškas. Dalyviams nereikia nurodyti nei savo vardo, nei pavardės. Atsakyti į klausimus užtruks iki 7-9 minučių.

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir skirtą laiką!


Atsakymus pateikti galite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

24 views

Comments


bottom of page