top of page

Ar visi BPS gali teikti medikamentinę pagalbą būtinosios pagalbos atvejais?

Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) dėl MN 28:2011 “Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” nuostatų paaiškinimo:

  • Ar keliami papildomi kvalifikacijos kėlimo reikalavimai bendrosios praktikos slaugytojui (BPS), neturinčiam skubiosios medicinos pagalbos slaugos specializacijos bei teikiančiam medikamentinę pagalbą būtinosios medicinos pagalbos atveju?

  • Ar yra taikomi darbo vietos apribojimai BPS, neturinčiam skubiosios medicinos pagalbos slaugos specializacijos bei teikiančiam medikamentinę pagalbą būtinosios medicinos pagalbos atveju, pvz., medikamentinę pagalbą būtinosios medicinos pagalbos atveju gali teikti tik BPS, dirbantys priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuje?

SAM išaiškino, kad

MN 28:2011 nuostatos suteikia teisę VISIEMS BPS, nepriklausomai nuo jų turimo profesinio pasirengimo ar darbo vietos, pacientui vienkartinai paskirti Sąraše nurodytus vaistinius preparatus, kai yra teikiama medikamentinė pagalba būtinosios medicinos pagalbos atvejais.

2019 m. sausio 29 d. buvo pakeistas MN 28:2011 15.6 papunktis, kuriuo suteikiama teisė BPS teikti būtinąją medicinos pagalbą ir ją teikiant savarankiškai skirti vaistinius preparatus, nurodytus šios medicinos normos priede.

Kartu buvo papildytas ir vaistinių preparatų sąrašas: Epinefrinu (adrenalinu), 1 mg/ml, injekciniu ar infuziniu tirpalu.LSSO biuro informacija


Recent Posts

See All

Po dviejų metų slaugytojo atlyginimas bus 1625 Eur ?

Šiandien LSSO Prezidentė Danutė Margelienė kartu su kitomis profsąjungomis ir Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė tokią siekiamybę. „Šiandien su medikų bendruomene dar kartą patvirtinome, kad atl

bottom of page