top of page

Apklausa, kaip specialistai prižiūri ir valdo pacientų vaistų vartojimo režimo laikymąsi
Kviečiame sveikatos specialistus dalyvauti VU inicijuotoje apklausoje apie tai, kaip sveikatos ir farmacijos priežiūros specialistai prižiūri ir valdo pacientų vaistų vartojimo režimo laikymąsi kasdieninėje praktikoje. Daugiau informacijos ir apklausos nuoroda- žemiau esančioje žinutėje.


***

Gerbiami specialistai,Paskirto gydymo vaistais nesilaikymas yra dažna, apsunkinanti gydymą ir brangiai kainuojanti problema. Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (ang.The European Cooperation In Science and Technology - COST) projektas „CA19132 - Europos tinklas pritaikyti geriausiąją praktiką ir technologijas paskirtų vaistų vartojimo režimo laikymuisi gerinti” (European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE - ENABLE) siekia daugiau sužinoti apie sprendimus gerinančius paskirto gydymo vaistais laikymąsi ir plėtoti tarpdisciplinines žinias apie vaistų režimo laikymąsi paciento, gydytojo ir sveikatos priežiūros sistemos lygmenyse. Projektas COST ENABLE apibrėžia, kad vaistų vartojimo režimo laikymasis (angl. Medication adherence) susideda iš trijų etapų: gydymo pradžios (ar pacientas pradeda gydymą vaistais), gydymo tęsimo (ar pacientas vartoja vaistus taip kaip paskirta) ir gydymo nutraukimo (kai pacientas nustoja vartoti jam paskirtus vaistus).

COST ENABLE pirmos darbo grupės (WG1) uždavinys yra įvertinti, kaip projekte dalyvaujančiose šalyse (toliau COST ENABLE šalys) dirbantys sveikatos ir farmacijos priežiūros specialistai prižiūri ir valdo pacientų vaistų vartojimo režimo laikymąsi kasdieninėje praktikoje. Siekdami įgyvendinti šį tikslą sukūrėme uždaro tipo klausimyną, kurį atsakyti užtruksite 5–10 minučių. Šis tyrimas yra didesnės apimties tyrimo „Vaistų vartojimo režimo laikymosi gerinimą skatinančių praktikų ir technologijų naudojimui trukdantys ir padedantys veiksniai ENABLE COST šalyse“ dalis.

Šiame tyrime renkami anoniminiai duomenys. Šio tyrimo metu surinkta informacija bus naudojama tik COST ENABLE projekte tyrimo tikslais pasiekti. Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir Jūs galite bet kuriuo metu nutraukti dalyvavimą ar pateikti prašymą, jog Jūsų pateikti duomenys būtų pašalinti be priežasčių paaiškinimo. Dėl dalyvavimo nutraukimo ar duomenų pašalinimo galite kreiptis į WG1 vadovę Ines Potocnjak elektorniniu paštu wg1@enableadherence.eu.

Jei iškilo su šiuo tyrimu susijusių klausimų, prašome susisiekti su Lietuvos projekto kontaktiniu asmeniu Indre Trečiokiene, indre.treciokiene@mf.vu.lt. Daugiau informacijos apie COST ENABLE projektą rasite mūsų svetainėje adresu www.enableadherence.eu.

Kviečiame iki rugsėjo 30d. užpildyti klausimyną nuorodoje https://link.webropol.com/s/enable

Iš anksto dėkojame už dalyvavimą!

COST ENABLE grupės vardu

Jolanta Gulbinovič

Kristina Garuolienė

Indrė Trečiokienė

26 views

Comments


bottom of page