top of page

AD MEMORIAM. Netekome slaugytojos Reginos Gaižutienės


REGINA GAIŽUTIENĖ 1958-11-30 — 2021-01-10


Tarp šiapus ir anapus – juodai balta riba, Keista nežinomybė, skausminga tuštuma Ir slegiantis žinojimas: kitaip jau nebebus... Dalinamės sunkia žinia iš VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės:


Skaudi netektis palietė artimuosius, bendradarbius ir draugus: 2021 metų sausio 10 dieną po klastingos ligos mirė Respublikinės Panevėžio ligoninės Urologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja REGINA GAIŽUTIENĖ.

REGINA gimė 1958 metų lapkričio 30 d. 1979 metais baigė Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą ir tais pačiais metais pradėjo dirbti VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje Bendrosios chirurgijos skyriuje bendrosios praktikos slaugytojos pareigose. 2006 metais baigė tęstines studijas Panevėžio kolegijoje ir įgijo bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Nuo 1992 metų paskirta Bendrosios chirurgijos, vėliau Urologijos skyriaus vyresniąja slaugytoja, kur dirbo iki šiol.

Regina buvo viena iš pirmųjų LSSO Panevėžio skyriaus aktyvo narių, laikinai ėjo skyriaus direktorės pareigas.

Visą dėmesį ir sukauptą patirtį skyrė pacientų slaugai, slaugos personalo mokymui, geranoriškiems patarimams, draugiškam ir kolegiškam bendravimui. „Regina Gaižutienė buvo visų ją pažinojusių mylima ir gerbiama. Iš jos visi sėmėmės energijos, optimizmo ir stiprybės. Ji visada buvo didelių, prasmingų darbų ir aktyvios veiklos sūkuryje, o kai būdavo sunku – nedejavo, mokėjo santūriai išgyventi kasdienybės įtampą“, - su giliu liūdesiu velionę prisiminė ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas. Netekome geros, jautrios slaugytojos, rūpestingos kolegės, mokytojos, optimizmu bei ramybe spinduliuojančio žmogaus... Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą bei šilumą...


Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Direktorių Taryba reiškia nuoširdžią užuojautą Velionės artimiesiems, kolegoms, draugams ir bendražygiams.

Reginą Gaižutienę prisiminsime kaip labai išmintingą, drąsią, aktyvią LSSO narę, profesionalią ir patyrusią slaugytoją, kuriai rūpėjo slaugytojų problemos, jų darbo sąlygos, profesinės kvalifikacijos tobulinimas, profesijos prestižas. Visada būdavo aktyvi posėdžių metu, atvira naujovėms, inteligentiška, maloniai bendraujanti, nuolat besišypsanti.

Šv. Mišios š. m. sausio 13 d. 8:00 val. bus transliuojamos Panevėžio ligoninės Facebook paskyroje Laidotuvės š. m. sausio 13 d. Zarasų rajone, Avilių km. kapinėse


41 views

Comments


bottom of page