top of page

4 ICN #NursesforPeace kampanijos atnaujinimas - 2024 m. sausis


Tarptautinė slaugytojų taryba (International Council of Nurses, ICN) toliau remia slaugytojus, atsidūrusius sudėtingomis ir pavojingomis aplinkybėmis konfliktų zonose ir nelaimių zonose visame pasaulyje, įskaitant Ukrainą, Afganistaną, Sudaną, Mianmarą, Izraelį ir Palestiną. ICN pradėjo kampaniją #NursesforPeace 2022 m., iš pradžių reaguodama į karą Ukrainoje.


Kampanija išsiplėtė, kad būtų renkamos lėšos slaugytojams, dirbantiems ekstremaliųjų situacijų frontuose visame pasaulyje ir atkreiptas visuomenės dėmesys į su tuo susijusias grėsmes sveikatos priežiūros sistemoms. Tai galime daryti tik dėl gautų dosnių aukų. Šiame atnaujintame leidinyje aprašoma dalis darbo, kurį ICN atliko kartu su savo narėmis nacionalinėmis slaugytojų asociacijomis visame pasaulyje. Norėdami paaukoti ICN kampanijai #NursesforPeace, spauskite čia.


Izraelis ir Palestina: ICN ragina nutraukti karo veiksmus, grąžinti visus įkaitus ir užtikrinti, kad humanitarinė pagalba būtų teikiama be kliūčių


Netrukus po 2023 m. spalio mėn. prasidėjus karo veiksmams, ICN susisiekė su Izraelio ir Palestinos nacionalinėmis slaugytojų asociacijomis ir išsiuntė joms užuojautos ir paramos žinutes. Pareiškime apgailestavome dėl įvykusių baisių smurto aktų. Pasmerkėme išpuolius prieš sveikatos priežiūros darbuotojus ir įstaigas ir paraginome besąlygiškai laikytis tarptautinių humanitarinių įstatymų.


Tą patį mėnesį ICN kartu su savo partneriais iš Pasaulio sveikatos specialistų aljanso (WHPA) griežtai pasmerkė medicinos įstaigų bombardavimą ir naikinimą ir dar kartą paragino visas Izraelio ir Gazos konflikto šalis laikytis savo teisinių įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę, saugoti ir gerbti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei užtikrinti civilių gyventojų ir sveikatos priežiūros darbuotojų saugumą.


2023 m. lapkritį ICN valdyba susitiko ir paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė gilų susirūpinimą dėl Izraelio ir Gazos konflikto metu kenčiančių žmonių. ICN valdyba pasmerkė visus smurto ir terorizmo aktus ir dar kartą pareikalavo visiems užtikrinti saugią prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų ir apsaugoti sveikatos priežiūros darbuotojus.


Lapkričio mėn. taip pat paskelbėme pareiškimą, kuriame pateikėme pastabas apie mūsų ryšius su regiono slaugos organizacijomis. Dar kartą pasmerkėme terorizmą ir smurtą, paraginome apsaugoti sveikatos priežiūros darbuotojus ir visus civilius gyventojus bei paleisti visus įkaitus.


ICN palaiko ryšius su Izraelio ir Palestinos slaugytojais ir teikia finansinę paramą per savo nacionalines slaugos organizacijas. Toliau raginame siekti taikos ir nedelsiant paleisti įkaitus. Humanitariniams darbuotojams, kurių daugelis yra slaugytojai, turi būti suteikta saugi prieiga prie tų, kuriems reikia sveikatos priežiūros ir pagrindinių žmogaus išgyvenimo dalykų, įskaitant maistą ir vandenį.


Ženevos konvencijose nustatyta, kad draudžiama žiauriai elgtis su civiliais gyventojais ir juos žudyti, o ligoniais ir sužeistaisiais turi būti pasirūpinta. ICN gavo daugybę nuolatinių pranešimų apie slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros darbuotojų sužeidimus ir mirtis konflikto zonoje.


ICN yra viena iš koalicijos "Saugi sveikata konfliktų metu", kurios tikslas - skatinti pagarbą tarptautiniams humanitariniams ir žmogaus teisių įstatymams, susijusiems su sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros darbuotojų, greitosios medicinos pagalbos automobilių ir pacientų sauga ir saugumu, steigėjų. ICN taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu (ICRC) ir kitomis organizacijomis partnerėmis, įgyvendindama iniciatyvą "Sveikatos priežiūra pavojuje", kuria siekiama skatinti sveikatos priežiūros apsaugą ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų metu.


Kad ir kur būtų, slaugytojai rūpinasi sveikata ir gydymu, o tai gali būti taikos pagrindas. Tačiau karo nuniokotose teritorijose esantiems slaugytojams tenka atlikti slaugytojo pareigas, patiriant didelį pavojų patirti asmeninę žalą.


2024 m. sausio 22-27 d. Ženevoje vykusiame Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Vykdomosios valdybos posėdyje ICN išsakė nuomonę dėl PSO Pasaulinės sveikatos ir taikos iniciatyvos (GHPI) veiksmų plano, kuriame atnaujino ICN raginimą apsaugoti slaugytojus ir sveikatos priežiūros įstaigas konfliktų zonose ir užtikrinti saugų humanitarinės pagalbos judėjimą. Anksčiau, 2023 m. lapkritį, ICN generalinis direktorius Howardas Cattonas pristatė kampaniją #NursesforPeace daugiau nei 70 PSO valstybių narių GHPI valstybių narių konsultacinės grupės posėdyje Ženevoje, pabrėždamas išskirtinį slaugytojų vaidmenį skatinant taiką.


ICN ragina nutraukti karą Ukrainoje ir kartu su Pasaulio sveikatos organizacija prisideda prie slaugytojų lyderystės krizės metu stiprinimo


Neseniai paskelbtame pranešime Ukrainos slaugytojų asociacijos prezidentė Tetjana Černyšenko padėkojo ICN ir pasaulio slaugytojų bendruomenei už paramą ir dar kartą išreiškė viltį, kad dvejus metus trunkantis konfliktas jos šalyje baigsis.


Ji apibūdino Ukrainos slaugytojų stiprybę, nes karas tęsiasi, nusinešdamas daugybę gyvybių ir sunaikindamas esminius šalies infrastruktūros elementus, įskaitant namus, ligonines ir švietimo įstaigas.


A. Černyšenko sakė: "Nepaisant karo, Ukrainos slaugytojai yra kartu su savo kolegomis medikais ir toliau kiekvieną dieną, kiekvieną minutę kovoja už žmonių gyvybes, teikdamos medicininę pagalbą."


Ji teigė, kad karo sukelti nepritekliai nesustabdė slaugytojų pastangų išlaikyti naujausią informaciją lankant internetinius kursus ir seminarus.


ICN bendradarbiauja su Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos plėtros centru ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniu biuru, kad sustiprintų slaugytojų lyderystę ir veiksmingai reaguotų į dabartinę padėtį.


Savaitės trukmės programoje bus rengiami vadovavimo mokymai iki 25 vidutinio ir vyresniojo amžiaus slaugytojų, atliekančių svarbų vaidmenį vadovaujant šalies slaugytojų bendruomenei šiuo krizės laikotarpiu. Programa skirta slaugytojų vadovavimo įgūdžiams neapibrėžtumo laikotarpiu tobulinti, strateginio planavimo gebėjimams gerinti, mentorystei ir sekmės planavimui stiprinti, aktyvesniam dalyvavimui politikos formavime ir aktyvesniam dalyvavimui nelaimių planavimo, reagavimo ir atkūrimo iniciatyvose. Ateityje programos dalyviai galės tęsti savo lyderystės tobulinimą kitose ICN lyderystės programose, įskaitant programas "Lyderystė pokyčiams" (Leadership for ChangeTM) ir Pasaulinis slaugos lyderystės institutas (GNLITM).


ICN ragina Mianmaro vadovus apsaugoti ir paremti slaugytojus, kurie teikia sveikatos ir humanitarinę pagalbą visiems Mianmaro gyventojams


Nuo karinio perversmo Mianmare praėjo jau treji metai, o padėtis civiliams gyventojams ir sveikatos priežiūros darbuotojams tebėra labai pavojinga. 2021 m. ICN paskelbė pareiškimą apie grasinimus, bauginimus ir smurtą, kurie po karinio perversmo Mianmare buvo nukreipti prieš slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros darbuotojus. Mes teigėme, kad slaugytojai turi turėti galimybę laisvai slaugyti žmones, kad ir kurioje konflikto "pusėje" jie būtų, laikydamiesi slaugytojų etikos kodekso. Slaugos poreikis yra visuotinis, todėl ji siūloma visiems, nepriklausomai nuo jų amžiaus, odos spalvos, tikėjimo, kultūros, negalios ar ligos, lyties, seksualinės orientacijos, tautybės, politikos, rasės ar socialinės padėties. Savaime suprantama, kad tai taikoma ir nešališkų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui visiems Mianmaro gyventojams.


ICN ir toliau palaiko ryšius su Mianmaro slaugytojais per Nacionalinę slaugytojų asociaciją, taip pat remiame švietimo iniciatyvas Mianmare. Dar kartą pabrėžiame, kaip svarbu, kad tarptautinė bendruomenė ir toliau atkreiptų dėmesį į situaciją šioje šalyje ir teiktų pagalbą, kuri padėtų patenkinti žmonių sveikatos poreikius.


ICN rengia klinikinius, vadovavimo ir vadybos mokymus Afganistano slaugytojams


Slaugytojų ir moterų padėtis Afganistane tebėra neaiški po pokyčių, įvykusių po to, kai 2020 m. grįžo Talibano valdžia. Afganistano sveikatos sistemos silpnumą dar labiau sustiprino nepalankios oro sąlygos ir stichinės nelaimės, prie kurių prisidėjo 2022 m. birželio mėn. įvykęs mirtinas žemės drebėjimas. Pareiškime pakartojome savo raginimą teikti tarptautinę humanitarinę pagalbą Afganistano sveikatos sistemoms ir sveikatos priežiūros darbuotojams, taip pat savo susirūpinimą dėl moterų pažangos ir grėsmės sveikatos paslaugų teikimui.


2022 m. gruodžio mėn. pareiškime išreiškėme susirūpinimą dėl Talibano sprendimo uždrausti moterims mokytis universitetuose ir pavadinome tai didžiuliu žingsniu atgal lyčių lygybės, sveikatos ir ekonomikos plėtros Afganistane srityje. Sakėme, kad šis draudimas bus ir asmeninis smūgis vienos kartos mergaičių siekiams, ir rimtai paveiks Afganistano sveikatos priežiūros paslaugų ateitį, kuri, kaip praneša mūsų slaugytojos, jau dabar patiria krizę.


ICN ir toliau palaiko ryšius su Afganistano slaugytojų asociacija, ir mes finansavome dešimties dienų veiksmingų mokymo įgūdžių ugdymo programą, skirtą šios asociacijos slaugytojų mokymo ir valdymo įgūdžiams tobulinti. ICN taip pat skyrė lėšų pagrindiniams gyvybės palaikymo mokymams ir tolesniam slaugytojų lyderystės ugdymui.


ICN toliau remia Sudano slaugytojus, pasakojančius apie pražūtingus karo padarinius šalies sveikatos priežiūros sistemoms


2023 m. birželį Sudano slaugytojų organizacija (SNO) prisijungė prie ICN labai sunkiu šios šalies istorijos laikotarpiu. ICN pareiškime teigiama, kad dėl tebesitęsiančio pilietinio karo slaugytojai dirbo itin sudėtingomis sąlygomis. Mes pasmerkėme slaugytojų, kitų sveikatos priežiūros darbuotojų ir sveikatos priežiūros įstaigų atakas ir pakartojome savo raginimą nedelsiant nutraukti ugnį, kad būtų nutrauktos kančios, kurias kenčia Sudano slaugytojai ir žmonės, kuriais jie rūpinasi.


Dažnai bendraujame su SNO pirmininku Mowafagu Hassanu, kuris teigia, kad padėtis jo šalyje tebėra labai bloga: Sudano sveikatos sistema beveik visiškai žlugusi, o ligoninės plėšiamos ir niokojamos. M. Hassanas sako, kad daug žmonių, įskaitant slaugytojus, buvo priversti palikti namus, mažiausiai viena slaugytoja buvo nužudyta, o kita pagrobta kartu su kolega mediku. Jų buvimo vieta šiuo metu nežinoma.


Japonijos slaugytojų asociacijos atsakas į naujametinius žemės drebėjimus Noto pusiasalyje


Japonijos slaugytojų asociacija (JNA) papasakojo ICN apie savo atsaką į 2024 m. sausio 1 d. Japonijos Noto pusiasalio regione įvykusį stiprų žemės drebėjimą.


JNA įsteigė vietos ekstremaliųjų situacijų valdymo štabą ir palaikė ryšius su vietos slaugytojų asociacijomis, Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis oficialiomis institucijomis. Ji išsiuntė į vietovę Japonijos Raudonojo Kryžiaus slaugytojus ekspertus, kurie padeda spręsti situaciją, padėdami vietos slaugytojams ir teikdami pagalbą nelaimės aukoms ligoninėse ir evakuacijos centruose. Padėtį apsunkino nepalankios oro sąlygos ir apgadinti pastatai bei infrastruktūra, tačiau JNA toliau rinko svarbią informaciją, kad galėtų įvertinti vietos poreikius ir padėti organizuoti reagavimą į nelaimę.


ICN pasveikino JNA su neįtikėtinu atsaku į nuo žemės drebėjimų nukentėjusių žmonių poreikius ir dėkoja slaugytojams už jų atsidavimą, kuris rodo slaugos svarbą tokiose sudėtingose situacijose.


23 views

Comments


bottom of page