top of page

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ leidybos teisės perduotos Vilniaus universitetui


Higienos institutas (Institutas), 2022 metais reorganizuotas prijungiant tris biudžetines įstaigas, tarp kurių ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (dabar – Instituto Kompetencijų centras), perėmė šio centro teises ir pareigas, tarp jų ir nemokamo elektroninio periodinio recenzuojamo mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ (Žurnalas) leidybos teises.


Institutas Žurnalą, skirtą slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros ir reabilitacijos specialistams, leido iki 2024 metų vasario mėnesio. Parengta ir išleista 19 Žurnalo numerių. Juose publikuoti recenzuojami moksliniai ir kiti straipsniai.


Vadovaujantis Vilniaus universiteto ir Higienos instituto 2024 m. žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ archyvo ir leidybos perdavimo susitarimu (Susitarimas), Institutas neatlygintinai perdavė Vilniaus universitetui Žurnalo (ISSN 1648-0570 / ISSN 2669-1760 (online)) archyvą adresu https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/issue/archive ir leidybos teises Susitarime numatytomis sąlygomis ir terminais.

19 views

留言


bottom of page