top of page

Šalies sveikatos priežiūros įstaigos gaus kompensacijas dėl COVID-19 tyrimų

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/salies-sveikatos-prieziuros-istaigos-gaus-kompensacijas-del-covid-19-tyrimu

Siekiant padengti šalies sveikatos priežiūros įstaigų patiriamas COVID-19 tyrimų atlikimo sąnaudas, pakeista atsiskaitymo už atliktus COVID-19 tyrimus tvarka. Nuo šiol už šias paslaugas bus skiriamos kompensuojamosios sumos iš valstybės biudžeto lėšų.

Viso karantino metu sveikatos priežiūros specialistai už COVID-19 tyrimus galėjo gauti 60-100 procentų padidintą darbo užmokestį, o pasibaigus karantinui atsiskaitymo tvarka keičiasi. Kol tęsis valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl COVID-19, sveikatos priežiūros įstaigos gaus kompensacijas už ėminių COVID-19 tyrimui ar greitajam testui paėmimą, COVID-19 tyrimo ar greitojo testo atlikimą.

Kompensuojamoji suma priklauso nuo ėminio tyrimui paėmime ar greitojo testo atlikime dalyvaujančių asmenų, COVID-19 tyrimo ar testo rūšies ir kokias priemones naudoja sveikatos priežiūros įstaiga – savo ar valstybės lėšomis įsigytas. Į kompensuojamąją sumą įskaičiuotas ir ėminius imančių, ir laboratorinius tyrimus atliekančių darbuotojų darbo užmokestis, įskaitant priedus, kuriuos iš kompensuojamosios sumos mokėti yra įpareigota kiekviena gydymo įstaiga.

Tikimasi, kad kompensuojamosios sumos nustatymas prisidės prie realesnių sąnaudų už teikiamas COVID-19 tyrimų paslaugas padengimo ir skatins išlaikyti reikiamo lygio testavimo dėl COVID-19 ir laboratorinių tyrimų atlikimo mastą.

Sprendimą, kuris įsigaliojo liepos 1 d., galite rasti čia.

9 views

Comments


bottom of page