top of page

Šalies gydymo įstaigose bus steigiamos gydymo bendruomenėse komandos


Siekiant plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę bei įvairovę, dalyje šalies gydymo įstaigų bus steigiamos gydymo bendruomenėse komandos (GBK). Iš viso suplanuota įsteigti 19 tokių komandų: 8 visos apimties ir 11 mažesnių. Sveikatos apsaugos ministerija tam suplanavo 3,4  mln. Eur investicijų iš Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų. 


GBK teiks asmens sveikatos priežiūros intervencijas, orientuotas į reguliarų vaistų vartojimą ir psichiatrinę slaugą, taip pat platų spektrą psichosocialinių intervencijų: informuos, konsultuos, tarpininkaus ir palydės sprendžiant įvairias socialines problemas ir poreikius, padės ugdyti savarankiško gyvenimo ir savirūpos įgūdžius, motyvuos darbinei ar mokymosi veiklai, lavins priešdarbinius įgūdžius, o jei pacientas buvo hospitalizuotas paslaugos teikimo laikotarpiu – lankys jį ligoninėje.


Pilnos apimties komandoje paslaugas teiks 10 specialistų: gydytojas psichiatras, 6 psichikos sveikatos slaugytojai, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, ergoterapeutas. Pilnos apimties komanda vienu metu teiks paslaugas 200 pacientų.


ES lėšomis bus finansuojami projektai, kurie skirti GBK paslaugų diegimui reikalingos infrastruktūros įrengimui. Tam numatytas 3 406 000 Eur finansavimas. Atsižvelgiant į lėšų apimtį, gydymo bendruomenėse komandos bus steigiamos prioriteto tvarka apskričių centrų savivaldybėse, taip užtikrinant paslaugų suteikimą visos apskrities gyventojams. 


Pačios GBK teikiamos paslaugos bus finansuojamos nuo 2024 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.


Paraiškas gauti finansavimą komandų steigimui teikia gydymo įstaigos. Paraiškos teikiamos per Centrinę projektų valdymo agentūrą. Su detalesniu programos aprašu ir terminais galite susipažinti ČIA.


33 views

Comments


bottom of page