top of page

Įvyko nuotolinė 114-oji Europos slaugytojų asociacijų federacijos (ESAF) generalinė asamblėja2022 m. balandžio 21 d. nuotoliniu būdu susirinko nacionalinės slaugytojų asociacijos, atstovaujančios daugiau nei 3 milijonus ES slaugytojų, į ESAF pavasario Generalinę asamblėją.


ESAF nariai pasveikino ES darbo ir socialinių teisių komisarą Nicolas Schmit ir pasikeitė mintimis apie Darbų saugos ir sveikatos (DSS) strateginę programą, ypač susijusią su sveikatos priežiūros specialistais, ir apie tolesnius veiksmus, susijusius su Kancerogenų ir mutagenų direktyvos IV susitarimu, ypač susijusia su pavojingais vaistais. Komisijos narys Schmit pabrėžė, kad sveikatos priežiūros sektorius yra esminis visuomenės ir ekonomikos veiksnys, o slaugytojai atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant sistemos atsparumą, užtikrindami žmogiškąjį paslaugų teikimo aspektą. Dėl didelių pokyčių mūsų visuomenėje slaugytojai labiau nei bet kada anksčiau vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant geresnių sveikatos rezultatų. Todėl Komisijos narys pabrėžė, kaip svarbu sutelkti dėmesį į slaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, ypač plėtojant Europos priežiūros strategiją.


Be to, ESAF nariai pasinaudojo galimybe išklausyti PSO Europos regioninio biuro patarėjos slaugos ir akušerijos politikos klausimais Margrietos Langins, kuri kalbėjo apie gaires, padėsiančias įgyvendinti Pasaulines strategines slaugos ir akušerijos kryptis PSO Europos regione. Ji kalbėjo apie švietimą, darbo vietas, paslaugų teikimą ir lyderystę. Ji pabrėžė žodžių derinio „užduočių optimizavimas“ vartojimo reikšmę vietoj posakio -„užduočių perkėlimas“. ESAF, kaip nevalstybinis veikėjas, glaudžiai bendradarbiaus su PSO Europos regionu, kad įgyvendintų PSO slaugos ir akušerijos veiksmų planą.


Prasidėjus karui Ukrainoje, ESAF ir TST glaudžiai bendradarbiauja remdamos slaugytojus Ukrainoje ir kaimyninių šalių slaugytojų asociacijas, padedančias pabėgėliams, Ukrainoje likusioms slaugytojoms ir išvykusiems iš šalies medikams. ESAF nariai aiškiai sužinojo, kaip ESAF ir TST teikia konkrečią paramą ir kokios iniciatyvos buvo įgyvendintos vietos, nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygiu, siekiant paremti nuo karo bėgančius asmenis. „Ukrainos karas apvertė žmonių gyvenimą, slaugytojos dirba Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse, todėl ESAF ir TST pakeitė savo dėmesį ir prioritetus. Howardas Cattonas ir Paulas De Raeve labai glaudžiai bendradarbiavo, ieškodami būdų, kaip paremti ESAF narius šiais labai sunkiais laikais“, – sakė ESAF prezidentė Elizabeth Adams. ESAF nariai tvirtai sutinka, kad siekiant laikytis ES teisės aktų (Direktyva 2013/55/ES) labai svarbu remti Ukrainos slaugytojų užimtumą ir tobulinti kompetencijas (tarpiniai kursai).


Vykdydami ESAF strateginį ir veiklos lobistų planą 2021–2027 m., ESAF nariai aptarė ir patvirtino tris pagrindinius politikos teiginius: 1/ Pažangiosios praktikos slauga, 2/ Atsparios slaugytojų darbo jėgos kūrimas ir išlaikymas ir 3/ Planetos sveikatos slauga. Šiais politikos pareiškimais bus remiamas ESAF lobistinis darbas su ES institucijomis siekiant vystyti slaugytojo profesiją. ESAF trokšta pasiekti politinių rezultatų ES institucijose, todėl ši Generalinė asamblėja buvo nepaprastai svarbi šiuo požiūriu.


Be to, ESAF nariai dalijosi informacija apie švietimo, darbo jėgos ir kokybės bei saugos, įskaitant skaitmenizacijos procesus slaugoje raidą nacionaliniu lygiu. Buvo pranešta apie daugelį esminių iššūkių valstybėse narėse. Svarbu, kad ES sveikatos politika atspindėtų slaugytojų tikrovę, kad būtų geriau formuojami pagal paskirtį tinkami sprendimai ir iniciatyvos sveikatos priežiūros sektoriuje. ESAF nariai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą ir pasiryžimą užtikrinti, kad ESAF ES politikos darbotvarkės prioritetai, susiję su švietimu, resursais, kokybe ir saugumu, išliktų ES politinėje darbotvarkėje.


Slaugytojai turi geriausias sąlygas teikti saugias, kokybiškas, veiksmingas ir efektyvias sveikatos paslaugas ir padaryti sveikatos sistemas atsparesnes. Slaugą išlaikant sveikatos politikos ir technologijų kūrimo procesų centre ir užtikrinant, kad slaugytojai galėtų visapusiškai panaudoti savo įgūdžius, įskaitant elektroninės sveikatos įgūdžius, galima pasiekti geresnės piliečių sveikatos ir gerovės, o tai leistų sukurti atsparią sveikatos priežiūros sistemą. Todėl nacionalinės vyriausybės turėtų naudoti COVID-19 lėšas, ES atkūrimo ir atsparumo fondus, kad investuotų į slaugytojų švietimą ir darbuotojų resursų užtikrinimą.


Paul de Raeve

ESAF Generalinis sekretorius

39 views

Comentarios


bottom of page