top of page

Įvyko Europos slaugytojų asociacijų federacijos (ESAF) Generalinė asamblėja
Europos slaugytojų asociacijų federacijos (ESAF) pranešimas spaudai


2023 m. balandžio 14 d


116-oji Europos slaugytojų asociacijų federacijos (EFN)

Generalinė AsamblėjaESAF nacionalinės slaugytojų asociacijos, atstovaujančios daugiau nei 3 milijonus ES slaugytojų, 2023 m. balandžio 13–14 d. susitiko Opatijoje (Kroatija) į pavasario ESAF Generalinę asamblėją.


ESAF nariai aptarė prioritetinę politiką ir politinius pokyčius ES lygmeniu, įskaitant trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus išplėstinės slaugos praktikos (ISP) srityje visoje ES ir Europoje; iššūkius, susijusius su saugiu personalo skaičiumi (krūviais), remiantis iš ESAF narių surinktais duomenimis; taip pat - naujas pasiūlytas Europos Komisijos Direktyvas dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje – kurios yra svarbios slaugytojams ir (arba) moterims, nes šiuo metu ES lygmeniu nėra jokios konkrečios teisinės priemonės. 2020–2025 m. ES lyčių lygybės strategijoje nustatyta, kad smurtas dėl lyties ir priekabiavimas pasiekė nerimą keliantį lygį, apie tokius įvykius dažnai nepranešama ir jų nepaisoma. Kaip teigiama ESAF savo politiniame pareiškime: „Smurtas ir priekabiavimas prieš slaugytojus yra visiškai nepriimtini, nes daro didžiulį neigiamą poveikį slaugytojų psichologinei ir fizinei gerovei bei jų darbo motyvacijai, todėl slaugytojai palieka slaugytojo profesiją, pablogina slaugytojų darbo kokybę, nukenčia priežiūra ir pacientų sauga. Todėl laikas veikti! Slaugytojai turi būti apsaugoti nuo bet kokio smurto ir diskriminacijos dėl lyties.


ESAF Generalinė asamblėja paragino imtis saugaus slaugytojo darbuotojų skaičiaus nustatymo visoje Europoje. Didėjant susirūpinimui dėl sunkių darbo sąlygų ir kvalifikuotų slaugytojų trūkumo, daugelis šalių išreiškė didelį susidomėjimą šios diskusijos skatinimu. Susitikime taip pat buvo akcentuoti etiniai slaugytojų verbavimo ir samdymo iš ne Europos šalių, kuriose taip pat susiduriama su darbo jėgos trūkumu, pasekmės. ESAF Generalinės Asamblėjos rekomendacijose, pagrįstose naujausiais tarptautiniais tyrimais, siūlomi sprendimai, kaip įdarbinti ir išlaikyti Europos slaugytojus, o tai gyvybiškai svarbu siekiant užtikrinti kokybišką ir saugią pacientų priežiūrą. Asamblėjos žinutė yra aiški: saugaus personalo skaičiaus užtikrinimas yra nediskutuojamas. ESAF nariai ragina politikos formuotojus nedelsiant imtis veiksmų, kad pirmenybė būtų teikiama slaugytojų ir pacientų gerovei.


ESAF nariai taip pat buvo informuoti apie nuolatinę Ukrainos slaugytojų paramą kaimyninėse šalyse. Vykstant karui Ukrainoje, ESAF ir Lenkijos slaugytojų asociacija toliau glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos paremti Ukrainos slaugytojus, rengdamos ir vesdamos ES pereinamojo laikotarpio kursus Ukrainos slaugytojų pabėgėliams Lenkijoje. Dėl precedento neturinčio pabėgėlių persikėlimo iš Ukrainos į kaimynines ES šalis daugelis specialistų, ypač slaugytojų, susidūrė su sunkumais pripažindami savo profesinę kvalifikaciją. Šie išlyginamieji kursai atitinka Europos Komisijos politiką, nes suteikia galimybę Ukrainos slaugytojų pabėgėliams įgyti išsilavinimą iki ES lygio kvalifikacijos standarto (Direktyva 2013/55/ES).


ESAF nariai taip pat apžvelgė su įgūdžių paktu susijusį ES projektą „BeWell“ – 4 metų trukmės „Erasmus+“ skaitmeninių ir 'žaliųjų' įgūdžių ES projektą, kuriame ESAF yra pagrindinis partneris, atliekantis panašų į neseniai užbaigtų ES projektų „InteropEHRate“, „Smart4Health“ ir „Smart4Health“ metu atliktą vaidmenį. IMMUNION, kuriame slaugytojų nuomonė ir žinios buvo integruotos kuriant tinkamus sprendimus, skirtus padėti galutiniam vartotojui ir pagerinti pacientų saugą.


Vykdydami ESAF strateginį ir veiklos lobistinį planą 2021–2027 m., ESAF nariai aptarė ir patvirtino du prioritetinius politikos pareiškimus: ESAF politikos pareiškimą dėl Europos pasaulinės sveikatos strategijos; ESAF politikos pareiškimą dėl Europos sveikatos duomenų erdvės (EHDS). Svarbu tai, kad ESAF nariai dalijosi duomenimis apie švietimo ir mokymo iniciatyvas nacionaliniu, regioniniu, vietos lygiu, daugiausia dėmesio skirdami skaitmeninimui, tvarumui ir atsparumui. Šie duomenys yra neįkainojami prisidedant prie ES įgūdžių pakto iniciatyvos įgyvendinimo.


Visi ESAF nariai sutinka, kad slaugytojų, šiuo metu paliekančių profesiją, skaičius dar niekada nebuvo toks didelis. Slaugytojo profesija susiduria su kritiniais politiniais iššūkiais, susijusiais su atlyginimu, darbo sąlygomis, psichine sveikata ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyros trūkumu. Slaugytojo profesija darosi vis mažiau patraukli nei kitos profesijos, o daug slaugytojų, ypač jaunosios kartos, palieka šią profesiją. Labai svarbu saugoti, ginti ir klausytis mūsų slaugytojų, kad geriau suprastume, kaip pagerinti šią situaciją, apsaugoti sveikatos priežiūros kokybę ir saugą bei užtikrinti sveikatos priežiūros ekosistemos atsparumą.


Kaip įrodyta per COVID-19 pandemiją, slaugytojų vaidmuo yra ypatingai svarbus. Kadangi dauguma sveikatos priežiūros specialistų yra slaugytojai, jų indėlis yra esminis siekiant ambicingo tikslo suteikti slaugytojams tinkamas priemones ir žinias, o tai prilygsta geresnei pacientų priežiūrai ir stipresnei sveikatos priežiūros ekosistemai.Kontaktinis asmuo: Dr Paul De Raeve, ESAF generalinis sekretorius, el. pšt : efn@efn.eu- Tel: +32 (0)2 512 74 19 - web: www.efn.eu25 views

Comentarios


bottom of page